16,1 % VAN DE BEDRIJFSONGEVALLEN DOOR EEN BEWEGEND DEEL VAN EEN MACHINE

Volgens analyses van de Inspectie SZW, heeft 16,1% van de bedrijfsongevallen als oorzaak dat iemand in aanraking is gekomen met een bewegend deel van de machine. Deze conclusie bevreemd ons, als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld BV, niet. Bij bedrijfsbezoeken zien we nog regelmatig veel machines waar aandrijvingen niet adequaat afgeschermd zijn. Kasten van aandrijvingen die eenvoudig te openen zijn, waarbij medewerkers direct in contact kunnen komen met de draaiende delen van de aandrijving (kettingen, V-snaren, etc.). Maar ook zien we transportbanden waar aandrijf- , retour- en stuurrollen niet afgeschermd zijn. Veel trogbanden zonder afscherming van de zijdelingse ondersteuningsrollen. Schijnbaar realiseren veel bedrijven zich niet dat juist transportsystemen heel veel intrekgevaren in zich hebben. Intrekgevaren die grote gevolgen kunnen hebben als deze niet goed worden afgeschermd. Maar ook zien we afschermkappen die eenvoudig te verwijderen zijn en dus ook regelmatig naast de machine liggen. Terugplaatsen van afschermingen schijnt in de praktijk van het bedrijfsleven soms moeilijk te zijn.

Zo maar een paar praktijkvoorbeelden. Vanuit onze ervaring zouden we zo een hele boel mogelijke knel-, intrekgevaren en klemgevaren kunnen aangeven. Bedrijven en hun medewerkers zijn vaak blind voor deze gevaren want er is nog nooit iets gebeurd. Heel fijn voor u. Maar in hoeverre heeft u dan geluk gehad want het resultaat van 16,1% van de bedrijfsongevallen door bewegende delen moet ons toch aan het nadenken zetten. Mogen we u eens vragen om binnenkort een rondje in uw bedrijf te lopen met daarbij alleen een focus op mogelijke intrekgevaren? Misschien heeft u er meer dan dat u denkt.

Ook bij nieuwe machines zien wij bij een veiligheidstechnische afname nog vaak dezelfde gebreken. Waarom? Zijn constructeurs / engineers niet goed op de hoogte van de normen die voor bepaalde machines of veiligheidsoplossingen gelden? Mocht dit binnen uw bedrijf het geval zijn dan wordt het hoog tijd dat u medewerkers getraind worden op het gebied van machineveiligheid. Een training Machineveiligheid zou dan een passende oplossing zijn. Tijdens deze training leren de deelnemers waar ze op moeten letten en hoe ze bepaalde risico’s kunnen reduceren. Vanuit de normen en praktijk worden er tijdens de training diverse voorbeelden behandeld. Onze training Machineveiligheid is direct in de praktijk toepasbaar. Neem eens contact met ons op wat wij u op dit gebied kunnen bieden.

Maar daarnaast moeten bij de productiebedrijven de medewerkers zich ook bewust zijn van de gevaren die zij lopen. Soms kan een machine niet volledig worden afgeschermd. Maar men moet zich ook bewust zijn van de consequenties als men met de machine gaat draaien terwijl de afschermkappen verwijderd zijn. Weet men wel wat intrek-, knel- en snijgevaren zijn? Zijn ze zich bewust van het feit dat ze soms onveilig bezig zijn? Op welke manier moet men veilig onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren? Allemaal vragen die aan de orde komen in onze training Veilig Werken. Bewustwording van onveilig gedrag kan een resultaat van de training zijn. Hiermee bent u dan weer een stapje verder in het op een juiste manier omgaan met de veiligheid binnen uw bedrijf. Kijk eens op onze site wat onze training Veilig Werken nu exact voor u kan betekenen.

Ons laatste nieuws

Zoek