DE AANTREKKENDE ECONOMIE ZORGT VOOR MEER ONGEVALLEN OP DE WERKVLOER

https://nos.nl/artikel/2173668-economie-trekt-aan-meer-ongelukken-op-de-werkvloer.html

Omdat in 2016 er 19 meer dodelijke ongevallen waren zegt Inspecteur-generaal Kuipers over de werknemers die overleden, “Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten” en “Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.”

Toch vergeet hij hier te melden dat in 2013, volgens hun eigen gegevens, er nog 4 meer dodelijke ongevallen (74) waren dan in 2016 (70). In 2014 en 2015 waren er inderdaad minder en leek er sprake van een daling. Nu wil ik niet geringschattend over dodelijke ongevallen of arbeidsongevallen op de werkvloer doen. We willen toch juist met elkaar streven om ongevallen te voorkomen.

Maar hierbij moeten we ook eerlijk zijn en ons de vraag stellen hoeveel meer mensen er dankzij de aantrekkende economie aan het werk waren in 2016. Zou dat direct dan ook niet een verklaring zijn van de stijging. Maar naast de aantrekkende economie is misschien het gebrek aan vakkrachten wel de grootste oorzaak. Gebrek aan vakkrachten maakt dat bedrijven steeds meer gaan werken met ongeschoolde of maar gedeeltelijk opgeleide medewerkers. Medewerkers die geen ervaring hebben en vaak geen oog voor onveilige situaties. Door de werkdruk wordt vergeten dat sommige zaken en zeker veiligheid medewerkers geleerd moeten worden. Hier is binnen bedrijven vaak geen tijd meer voor. Neem hierbij het groeiende aantal uitzendkrachten en we zouden hiermee ook zomaar een  verklaring voor meer ongevallen op de werkvloer hebben. Eerder schreef ik ook al dat uitzendkrachten twee keer meer kans maken op een arbeidsongeval. Dit getal is ook weer gebaseerd op de eigen cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken.

Mooi dat we met elkaar dat constateren maar wat doen we er aan? Leren we als werkgevers er inderdaad van? Gaan we mensen trainen en opleiden? Lijkt me noodzaak aan het worden. Hierbij moeten we dan niet vergeten om ook aandacht te geven aan herhalingstrainingen. Voor het trainen van uw medewerkers bieden wij als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld een prachtige training Veilig Werken. Dit is een soort VCA training voor productiebedrijven. Ook met een examen en een veiligheidspasje. Op onze site vindt u meer informatie over onze trainingen.

Ons laatste nieuws

Zoek