38% VAN DE BEDRIJFSONGEVALLEN DOOR MENSELIJKE FACTOREN

Volgens ongeval analyses van de Inspectie SZW speelt het menselijk gedrag een zeer grote rol bij bedrijfsongevallen. Zij spreken over het feit dat 38% van de bedrijfsongevallen veroorzaakt wordt door menselijke factoren. Deze factoren zouden dan zijn: het gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Eigenlijk geven deze cijfers aan dat we druk kunnen zijn met van alles technisch te beveiligen maar dat juist de grote winst te behalen is bij het motiveren van de medewerkers om veiliger te gaan werken. Als voorbeeld wil ik gewoon een praktijksituatie schetsen. Bij een bedrijf werden verschillende afschermkappen op een machine geplaatst. Omdat de machine veel storingen gaf had men voor het gemak maar even de afschermkappen verwijderd. Er werd gedraaid met verwijderde afschermkappen. Tijdens het schoonmaken van de machine werd een medewerker gegrepen door een aandrijving, die normaliter afgeschermd zou zijn geweest. Technisch van alles gedaan en toch een ongeval door menselijk gedrag. Niet terugplaatsen van afschermkappen en het niet veilig stellen van een machine. Roept u nu niet dat dit bij uw bedrijf niet voor komt. Hoe komen we anders aan die 38%?

Al vele jaren verschijnen er publicaties dat het menselijke gedrag (Human Behavior) een grote invloed heeft op de veiligheid binnen bedrijven. Veel psychologen en gedragswetenschappers wijzen er steeds weer op. “Ze doen toch maar daarboven, aan ons vragen ze niets, wij hebben weinig keuze”, “Ze denken alleen maar aan productie, productie, productie”, “Waarom besteden ze zo weinig aandacht aan onze veiligheid”, “Hij blijft maar opdrachten geven, hij begrijpt  totaal niet hoe druk ik het heb”. “Hoe kan het nou dat ze geen enkel initiatief nemen op de werkvloer? ”.  Uitspraken die we gemakkelijk kunnen herkennen uit ons dagelijkse werkende leven. Misschien klinken ze u ook bekend in de oren?

Veel bedrijven, die graag anders zouden willen, worstelen met een bepaalde cultuur, een bepaald veiligheidsdenken. Grote vraag is dan steeds weer hoe kunnen we de cultuur en het gedrag van onze mensen veranderen? Een tijd geleden gaf ik al aan dat hier een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leidinggevenden binnen de bedrijven is weggelegd. Maar ook dat training, voldoende instructies en procedures, herhaalde trainingen en controle/toezicht belangrijke factoren zijn. Daarbij moeten we wel duidelijk stellen dat de belangrijkste initiërende rol bij gedragsveranderingen ligt bij het management. Zij moeten het initiatief nemen voor het opstellen van meer instructies, het regelen van meer controle/toezicht en het geld vrijmaken voor regelmatige trainingen. Alleen dan kan een programma gaan functioneren. Wilt u meer over veiligheidstrainingen weten? Neem dan eens contact met ons op.

Ons laatste nieuws

Zoek