Aan de schandpaal bij de Inspectie SZW!

“Sommige bedrijven zijn er blij mee, maar de meeste vinden het niet zo leuk als ze met naam en toenaam op internet door de Inspectie SZW worden genoemd. Want dat kan betekenen dat het bedrijf niet eerlijk of niet veilig heeft gewerkt. En dat wil je als goede werkgever natuurlijk altijd voorkomen”[1]. Zo begint de publicatie ‘Liever niet bedrijfsnaam op de inspectiesite’ van de Inspectie SZW van 10 januari 2020.

Aan de schandpaal?!

Als je dat leest ga je direct recht overeind zitten. Gaat de Inspectie SZW alle bedrijven die veiligheid technisch de zaakjes niet op orde hebben aan de schandpaal nagelen?! Hoe ver gaan ze daarbij? Hebben we binnenkort een waslijst met bedrijven, omdat ze al eerder aangegeven hebben dat 2/3 van de Nederlandse bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet niet naleeft?  

Als je verder leest, dan wordt duidelijk dat de inspectie SZW dit maar op een beperkt aantal gebieden zal gaan doen. Het gaat voorlopig slechts om de inspectieresultaten van BRZO bedrijven, zware en ernstige overtredingen bij inspecties van asbestverwijdering, de inspecties van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimum loon en WAADI. De Inspectie stelt dat zij transparant willen zijn over de resultaten van haar inspecties in het kader van deze wetten en daarom de inspectieresultaten openbaar zullen maken. In de publicatie schrijven ze dat ze verwachten dat het bekend maken van de inspectieresultaten, een preventieve werking zal hebben. Daarnaast geeft men aan dat het openbaar maken van deze gegevens, het voor andere bedrijven en organisaties makkelijker wordt om de keuze te maken om te gaan samenwerken met een bedrijf waar alles in orde is en die eerlijk, gezond en veilig werken hoog in het vaandel hebben.

Oef…

Deze beperkte ‘naming en shaming’ zal voor veel werkgevers een zucht van verlichting opleveren. Want laten we eerlijk zijn, we zitten toch niet te wachten om met naam en toenaam genoemd te gaan worden op internet, omdat we onze zaakjes niet in orde hebben?

Maar ja, als we stellen dat de meeste bedrijven weinig kans hebben dat zij genoemd gaan worden omdat de inspectie de resultaten van inspecties in het kader van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet nog niet openbaar zullen maken dan kunnen we ons afvragen welk preventief effect van deze publieke schandpaal zal uitgaan?

Stel nu eens…

Maar stel dat het straks wel zover gaat komen dat men ook in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet een ‘online schandpaal’ gaat oprichten, wat zal dán het effect worden? Hoeveel bedrijven zullen dán op de lijst komen? Ik verwacht dat als men dat gaat doen, er sprake zal zijn van een onnoemelijke waslijst. Want al stelt de Inspectie SZW in dezelfde publicatie dat ze het nemen van de eigen verantwoordelijkheid wil stimuleren, we weten, gezien de cijfers die de Inspectie SZW zelf heeft gepubliceerd, dat dit bij veel bedrijven nu niet het geval is.

Dus daarom een concrete vraag aan u: “Loopt u in de toekomst de kans om op zo’n lijst terecht te komen?”. Dan is het nu tijd om uw verantwoordelijkheid als werkgever te nemen. Stel of laat eens een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen, dan wordt het direct duidelijk waar u veiligheid technisch nog ‘things to do’ heeft.

Goed werkgeverschap betekent niet alleen uw medewerkers goed belonen, maar ook bewustzijn van uw zorgplicht voor hen qua veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook zij moeten ’s avonds gewoon terugkeren bij hun gezin!


[1] https://www.inspectiewerkt.nl/liever-niet-bedrijfsnaam-op-de-inspectiesite/

Ons laatste nieuws

Zoek