ATEX

Bij sommige bedrijven hebben we te maken met het kunnen ontstaan van een explosie atmosfeer. Door fijnstof of door gas, dampen of nevels. Veel medewerkers hebben geen idee wat een explosieve atmosfeer is en hoe deze kan ontstaan. Maar ook niet wat zij daar zelf aan kunnen doen. Veel hiervan is geregeld in de ATEX wetgeving.

Dat er een kans is op het ontstaan van een explosieve atmosfeer, vinden ze de verantwoording van de bedrijfsleiding of de veiligheidsfunctionaris. Die moeten maar veiligheidsmaatregelen nemen en instructies verstrekken. Want zíj zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. En inderdaad, veel technische maatregelen zijn de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Niet van de medewerkers op de werkvloer. Bijvoorbeeld het aanschaffen van apparatuur conform de ATEX wetgeving.

ATEX

Eigen rol

Maar toch moeten ze wel beseffen dat zijzelf ook een grote verantwoordelijkheid hebben. Jammer genoeg is bij veel medewerkers dit besef er niet. Zij kunnen tijdens hun werkzaamheden zorgen dat explosieve atmosferen zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit zal voor hen misschien een eyeopener zijn. Als er gewerkt wordt met producten waarbij veel fijnstof kan ontstaan, dan is ‘Good Housekeeping’ één van de belangrijkste maatregelen. Zij zijn meestal wel degenen die moeten zorgen voor deze schone omgeving. Dat zij door goed gedoseerd te storten, kunnen voorkomen dat er extra stof ontstaat, zal voor hen misschien nieuw zijn. Voor de meeste medewerkers is het een gegeven dat er sprake is van een stoffige omgeving. Daar zijn ze aan gewend. Dat hoort bij hun werkomstandigheden.  

Natuurlijk zullen er instructies zijn, dat men goed moet schoonmaken. Maar de reden is voor hen meestal onduidelijk. Dat je juist moet schoonmaken, als zich te veel stof verzameld heeft. Al is dit ook niet iets dat voor hen prioriteit heeft. Terwijl zij wel degenen zijn die dit als eerste kunnen signaleren en actie kunnen ondernemen.

Dat er mogelijk explosie gevaarlijke dampen ontstaan, als men veel werkt met brandgevaarlijke vloeistoffen, zal voor de meeste medewerkers ook niet behoren tot hun basiskennis. Dat bepaalde veiligheidsmaatregelen er niet voor niets zijn. Dat je je daarvan bewust moet zijn. Dit alles zullen we tijdens de workshop ook duidelijk maken.

Doel

Tijdens de workshop vertellen we hoe explosies kunnen ontstaan en wat je kunt doen om ze te voorkomen. Met andere woorden, deze workshop is er vooral op gericht om medewerkers te laten inzien dat zij een grote rol hebben in het voorkomen van een mogelijke explosieve atmosfeer. In het in praktijk brengen van de ATEX wetgeving.

Aanmelden

Een workshop speciaal voor productie- en technische medewerkers. Wij kunnen deze workshop voor u verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar u kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek