Basistraining

Duur van de training: 1 dag

Leerdoelen:

 • Weet hebben van de achtergrond van de veiligheidswetgeving (Europees en nationaal)
 • Weet hebben van de arbowetgeving 
 • Kunnen herkennen van veiligheden
 • Op de juiste wijze om kunnen gaan met veiligheden
 • Veranderingen aan veiligheden kunnen waarnemen en ermee om kunnen gaan
 • Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer kunnen herkennen en ermee om kunnen gaan
 • Weten wat vooral wel en wat vooral niet te doen (do’s and don’ts)

Deze training is bedoeld voor:

 • Operators
 • Operators die regelmatig storingen moeten oplossen
 • Machinestellers

Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:

 1. Veiligheden (kennismaking met en herkenning)
 2. Lock Out Tag Out procedure
 3. Omgang met veiligheden
 4. Veiligheid bij productiemachines
 5. Werken met machines en gereedschap
 6. Werken aan elektrische installaties
 7. Werken op hoogte
 8. Hef- en hijsmiddelen
 9. Omgang met gevaarlijke stoffen
 10. Werken in besloten ruimtes
 11. Werken in explosieve atmosfeer
 12. Veiligheidsgedrag
 13. Procedures en instructies
 14. Brand en brandpreventie
 15. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 16. Veiligheidssignalisatie (pictogrammen en instructies)
Veiligwerken basis

Tijdens de training wordt er op een praktische wijze ingegaan op wat er kan gebeuren en wat er wettelijk wel of niet toegestaan is.

Door middel van beeld en filmmateriaal uit de praktijk wordt de cursist gewezen op situaties waar hij mogelijk in terecht kan komen.

De training wordt afgesloten met een examen 1*. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en een pasje Veilig Werken CVW-B 

*1. Voor de training Veilig Werken Middelbaar moet men eerst de basistraining volgen. Het examen voor de middelbare training wordt pas afgenomen als ook de aanvullende training op middelbaar niveau gevolgd is.

Zoek