Veiligwerken basis

BASISTRAINING

Duur: 1 dag

Leerdoelen

 • Achtergrond veiligheidswetgeving (Europese en nationale)
 • Arbowetgeving
 • Herkennen veiligheden
 • Omgang met veiligheden
 • Veranderingen aan veiligheden
 • Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer
 • Do’s en don’ts

 Onderwerpen

 1. Veiligheden (kennismaking met en herkenning)
 2. Lock Out Tag Out procedure
 3. Omgang met veiligheden
 4. Veiligheid bij productiemachines
 5. Werken met machines en gereedschap
 6. Werken aan elektrische installaties
 7. Werken op hoogte
 8. Hef- en hijsmiddelen
 9. Omgang met gevaarlijke stoffen
 10. Werken in besloten ruimtes
 11. Werken in explosieve atmosfeer
 12. Veiligheidsgedrag
 13. Procedures en instructies
 14. Brand en brandpreventie
 15. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 16. Veiligheidssignalisatie (pictogrammen en instructies)

Training bedoeld voor:

 • Operators
 • Operators die regelmatig storingen moeten oplossen
 • Machinestellers

Tijdens beide trainingen wordt er op een praktische wijze ingegaan op wat er kan gebeuren en wat er wettelijk wel of niet toegestaan is.

Door middel van beeld en filmmateriaal uit de praktijk wordt de cursist gewezen op situaties waar hij mogelijk in terecht kan komen.

Beide trainingen worden afgesloten met een examen 1*. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en een pasje Veilig Werken 2* (CVW-B of CVW-M).

*1. Voor de training Veilig Werken Middelbaar moet men eerst de basistraining volgen. Het examen voor de middelbare training wordt pas afgenomen als ook de aanvullende training op middelbaar niveau gevolgd is.

*2. Voor de training Veilig Werken Middelbaar ontvangt men bij een voldoende resultaat alleen het certificaat en pasje Veilig Werken Middelbaar.

.