BORE OUT?

Steeds meer horen we over medewerkers die niet alleen te maken kunnen krijgen met een burn-out, maar ook met een bore-out. Gebaseerd op de Engelse uitspraak “I’m bored”, ik verveel me. De symptomen van een bore-out en een burn-out zijn hetzelfde: van lusteloosheid tot een regelrechte depressie. Kortom, verveling op het werk doet dat met je.

Een burn out, die kennen we inmiddels wel. Te hard werken en te veel doen, waardoor je lontje opbrandt en het kaarsje dooft. Heel helder. Maar dezelfde verschijnselen krijgen, doordat je juist te weinig te doen hebt, is weer andere koek. Begrijpelijk dat men dit lastig te begrijpen vindt.

Volgens op Amerikaanse date gebaseerd onderzoek loopt zo’n 15% van de werknemers met bore-out verschijnselen rond[1]. Of datzelfde percentage geldt voor Europese of Nederlandse begrippen is niet bekend. Maar het komt zeer zeker voor, al heb je er misschien nog niet van gehoord. Waarschijnlijk omdat mensen er niet mee te koop lopen. Het is best gênant om aan anderen te moeten vertellen dat je er last van hebt.

Vervelingsziekte

Een bore-out is een vervelingsziekte. Tijdens het werk verveel je je. Er is te weinig te doen en je wordt niet uitgedaagd. Elke dag is hetzelfde. Het werk is routinematig. De werkzaamheden liggen ver onder je niveau. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van een burn-out: vermoeidheid en depressie. De volgende symptomen komen geregeld voor:

 • ‘s nachts slecht slapen
 • overdag moe (lichamelijk en mentaal)
 • laag zelfbeeld
 • uitstelgedrag van werktaken
 • doen alsof je hartstikke druk aan het werk bent
 • je werk uitsmeren over de uren en dagen
 • je dagen vullen met social media
 • zodra er iemand voorbij komt lopen, snel de pagina wegklikken

Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat we minder te doen hebben en naar werk moeten zoeken. En moe zijn we allemaal wel eens. Maar ervaar je veelvuldige een combinatie van deze symptomen en komen ze bij jou dagelijks voor? Dan moet je misschien toch eens gaan kijken naar de diagnose ‘bore-out’.

Oorzaken

Let nog steeds op dat je hem niet verwart met een burn-out. Hoe je het verschil dan herkent? Het verschil tussen burn out en bore out is de oorzaak: bij bore out is de oorzaak verveling. Die veroorzaakt stress en dat put je uit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je te weinig werk hebt. Maar werk te kort hoeft niet altíjd de oorzaak te zijn van je verveling bij een bore-out.

Een bore-out kan ook veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden je niet genoeg voldoening en energie geven. Steeds hetzelfde moeten doen, veel routinematige werkzaamheden kunnen er eveneens voor zorgen. Dus niet alleen door een gebrek aan werkzaamheden, maar vaak ook door een gebrek aan prikkeling, uitdaging en voldoening. Of vernieuwing! Wanneer je bijvoorbeeld al jaren hetzelfde werk doet, boeit het je niet meer en voer je het op de automatische piloot uit.

Arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren hebben ook veel te maken met verveling op het werk. Door groeiende werkloosheid tijdens de laatste financiële crisis verschoven arbeidsplekken. Door overschot aan hoogopgeleide mensen en een tekort aan geschikte banen, kwamen hoogopgeleiden steeds vaker op plekken van een te laag niveau terecht.

Test jezelf

Lijdt jij aan een bore-out? Probeer eens een eerlijk antwoord te formuleren op de volgende vragen:

 1. Doe je privé zaken op het werk?
 2. Voel je je niet uitgedaagd en verdeeld?
 3. Heb je veel vaste procedures op je werk, die nooit veranderen?
 4. Doe je soms alsof je druk bezig bent?
 5. Ben je moe en lusteloos als je thuiskomt van je werk, zonder dat je een drukke dag hebt gehad?
 6. Ben je ontevreden met je werk?
 7. Heb je weinig eigen verantwoordelijkheden en bewegingsvrijheid?
 8. Slaap je slecht?
 9. Zou je het werk kunnen voltooien in minder tijd dan nu?
 10. Stel je veel taken uit?
 11. Leer je nooit meer nieuwe dingen op je werk?
 12. Stuur je tijdens je werkuren privé-mails?
 13. Heb je weinig interesse in je werk?

Als je op meerdere vragen met “ja” moest antwoorden dan heb je kans op een bore-out. Tijd om de koers te veranderen.

Eigen ervaring

Uit eigen ervaring weet ik dat te weinig werk, veel van hetzelfde, dagelijks tijd over hebben en geen uitdaging je energieloos kan maken. In één van mijn functies als manager kon ik al mijn werkzaamheden met gemak in een halve dag doen. De rest van de dag verveelde ik me en liep ik wat rond. Gevolg: ik voelde me futloos, had geen zin om ’s avonds te studeren of andere activiteiten te ondernemen. Toen ik tot die ontdekking kwam, ben ik van baan veranderd met als gevolg: een nieuwe uitdaging en nieuwe energie. Te veel werk, te druk zijn, te veel taken kan gevolgen hebben voor onze gezondheid, maar verveling kan soms letterlijk dodelijk zijn[2].


[1] Werder, P.R. en Rothlin, P., 2007, Diagnose Boreout. München: Redline Finanzbuch Verlag

[2] Annie Britton, Martin J Shipley, Bored to death?, International Journal of Epidemiology, Volume 39, Issue 2, April 2010, Pages 370–371, https://doi.org/10.1093/ije/dyp404

Ons laatste nieuws

Zoek