Het is tijd voor een nieuw veiligheidscertificaat!

Al jaren kennen we voor de bouw en installatiewereld het VCA certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). VCA is ooit in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek (vooral in de aannemerij) te vergroten. Het moet ervoor zorgen dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de gevaren om hen heen. Het VCA certificaat is, voor veel bedrijven die aangesloten zijn bij de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), een goed veiligheidscertificaat met een hoge landelijke bekendheid. SSVV is een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties.

Niet wettelijk verplicht

Iedereen weet dat het VCA certificaat geen wettelijk verplicht certificaat is. Toch is het voor veel bedrijven een soort toegangsbewijs geworden. Om bij die bedrijven te mogen werken, moet je in het bezit zijn van hét pasje. Jaarlijks halen daarom veel medewerkers van deze bedrijven dit pasje. Zelfs bedrijven als geheel kunnen een VCA bedrijfscertificering halen. Deze VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een VCA certificaat is 10 jaar geldig. Maar is dit niet veel te lang? Zou de geldigheidsduur niet korter moeten zijn, bijvoorbeeld 5 jaar? Of misschien nog wel korter? Op gebied van veilig werken is dit een zeer legitieme vraag.

Andere bedrijfstakken

Ook bij bedrijven die niet in de bouw of installatiewereld werkzaam zijn, is veilig werken een zeer essentiële zaak. Denk hierbij aan productie-, metaal-, machinebouw- en logistieke bedrijven. Sluit het VCA certificaat wel aan bij de veiligheid die we bij deze bedrijven moeten waarborgen? Volgens ons is er sprake van totaal andere gevaren, dan waar VCA bewust van maakt.

De brancheorganisaties in de metaal hebben een aantal jaren geleden het ‘5x beter programma’ gelanceerd, dit is er op gericht de veiligheid in de metaal te verbeteren. Op zich een goed programma, maar het is geen erkend certificaat.

Huh..?!

Waarom is er eigenlijk geen landelijk erkend certificaat voor veilig werken binnen deze bedrijven?

Wij, als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld, zijn er voorstander van om ook in productie-, logistieke- en metaalbedrijven te gaan werken met een landelijk erkend certificaat. Wat ons betreft het certificaat ‘Veilig Werken’. We denken daarbij aan een soortgelijke opleiding als VCA, maar dan gericht op het werken met metaalbewerkings- en productiemachines.  

Initiatief

Wij willen dan ook het initiatief nemen om met de genoemde branches te komen tot zo’n nieuw, landelijk veiligheidscertificaat. We zoeken daarom veiligheidskundigen, brancheorganisaties en bedrijven die ons initiatief willen ondersteunen, zodat we dit landelijk kunnen gaan uitrollen. Als u het met ons eens bent en ons initiatief wilt steunen, klik dan hier. Hiermee gaat u naar een formulier en kunt u uw gegevens invullen. Wij zullen u daarna op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Ons laatste nieuws

Zoeken