GEDRAG SPEELT VAAK, ZO NIET ALTIJD EEN GROTE ROL BIJ ARBEIDSONGEVALLEN

In het rapport “Weer veilig thuis uit je werk” van de Inspectie SZW over 2016 wordt door de inspectie aangegeven dat het menselijk gedrag vaak, zo niet altijd, een rol speelt bij een ongeval. Hierbij wordt wel aangegeven dat de omgeving een grote rol speelt in het menselijk gedrag. Door de omgeving kan iemand risicomijdende of juiste risicovoller gaan handelen. Hiermee wordt dan ook aangegeven dat gedrag wel een direct waarneembare factor is maar nooit de enige faalfactor die kan leiden tot arbeidsongevallen. Bij onderzoeken van de inspectie waarbij de gedragscomponent bij arbeidsongevallen duidelijk aanwezig was gaat het vooral over het niet naleven of het slordig omgaan met regels. Vaak vinden zij dan dat al die regels alleen maar betuttelend zijn en niet bij hun bedrijfsactiviteiten of cultuur horen. Maar ook onnadenkendheid en onverwacht gedrag kunnen een oorzaak zijn. Als laatste oorzaak wordt nog aangegeven dat gebrek aan toezicht en correctie ook bepalend is voor het gedrag van medewerkers.

Voor veel bedrijven denk ik herkenbaar. Maar wat doen we nu met dit gegeven? Halen we onze schouders op en zijn we van mening dat dit meer een situatie van eigen schuld dikke bult is of gaan we hiermee aan de slag. Als we aan de slag willen zijn het verstrekken van veiligheidsinformatie, juiste communicatie over veiligheid, herhaalde veiligheidstrainingen, meer toezicht en controle belangrijke tools die we kunnen toepassen. Een tijd geleden kwam ik bij een bedrijf die, naast allerlei veiligheidsinformatie, elk kwartaal een bepaald veiligheidsthema aan de orde stelde. Toen ik er was werd er aandacht gevraagd voor het juist toepassen van de Lock Out Tag Out (LOTO) procedure. Op alle afdelingen werd er door posters hier aandacht voor gevraagd. In een aparte informatiehoek binnen het bedrijf konden de werknemers meer informatie over de LOTO procedure terugvinden. Hiermee werd het onderwerp weer eens goed op de kaart gezet. Misschien ook een idee voor uw bedrijf.

Daarnaast kunnen wij, vanuit ons bedrijf interessante veiligheidstrainingen voor operators (basistraining), engineers, TD medewerkers, leidinggevenden en managers aanbieden.

 

Ons laatste nieuws

Zoeken