Geen tijd voor trainingen door drukte? Of wordt het juist dan tijd?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

80% van de werkgevers is zich ervan bewust dat werkstress het grootste arbeidsrisico is!

Druk, druk, druk. Geen tijd voor trainingen. Alle hens aan dek om de orders eruit te krijgen. Door een tekort aan vakmensen op de arbeidsmarkt ligt daar op dit moment voor de meeste bedrijven de prioriteit. Bij de meeste bedrijven horen we de klacht dat ze onvoldoende mensen kunnen krijgen. Orders daarentegen wel. Iedereen wil na de economisch mindere tijden toch ook zoveel mogelijk meeprofiteren van de wind in de zeilen. Nu kan er weer vlees op de botten gemaakt worden. Nu moeten we het verdienen. Dus met andere woorden: geen tijd voor opleidingen en veiligheid. Of zoals de Inspecteur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken Mark Kuipers pas tijdens een interview stelde: “We komen nog te vaak tegen dat bedrijven zeggen: ‘Als het economisch meezit, heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en als het economisch tegenzit, heb ik er geen geld voor.’ Die houding deugt niet.”

Veiligheid, trainingen, instructies zijn bij de meeste bedrijven op dit moment dan ook geen eerste prioriteit. Maar realiseert u zich als werkgever dan wel dat het ook uw plicht is om te zorgen dat uw medewerkers goed getraind en geïnstrueerd zijn? De Arbowetgeving is daar in artikel 8 lid 1 “De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken” duidelijk over.

Daarnaast lezen we steeds meer dat in deze economische goede tijden de werkdruk effect heeft op de psychische en fysieke gesteldheid van de medewerkers. Werkdruk levert ook nog eens meer kans op ongevallen. Uit een ESENER-rapportage van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk blijkt dat een hoge werkdruk veilig werken binnen bedrijven moeilijker maakt. Het Agentschap heeft voor dit onderzoek werkgevers in heel Europa ondervraagd. 80% van deze werkgevers is zich ervan bewust dat werkstress het grootste arbeidsrisico is.

U bent zich daar misschien ook van bewust, maar voelt u ook de druk van uw klanten? U heeft altijd gezegd dat “veiligheid binnen uw bedrijf zeer belangrijk is”. Dan is dit een moment om richting uw medewerkers een statement te maken. Geef ondanks de drukte de gelegenheid en aandacht voor veiligheid door trainingen te organiseren. Een beter signaal kunt u niet afgeven.

Trainen en instrueren van uw medewerkers is een must. Investeer daarom in uw medewerkers.

In het najaar organiseren wij, als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld, weer diverse trainingen waaronder onze machineveiligheidstraining, de training Veilig Werken en verschillende masterclasses. Op onze website www.ivob-opleidingen.nl vindt u meer informatie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ons laatste nieuws

Zoek