Veiligheid, GEZONDHEID en welzijn

Zorgdragen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers is volgens de Arbeidsomstandighedenwet één van de kerntaken van de werkgever. Normaal lag mijn focus vooral op de veiligheid van de werkzaamheden, zodat werknemers ’s avonds weer naar huis kunnen gaan. Met alle 10 hun vingers, alle 10 hun tenen, een prima gehoor, een prima zicht en psychische ook gezond!

Gezondheid

In de afgelopen weken is ‘gezondheid’ door het #Coronavirus in een totaal ander perspectief komen te staan. Er zijn nu allerlei regels: zoveel mogelijk thuiswerken, 1,5 meter afstand houden, beperkt naar buiten, etc. Regels waar, gelukkig de meesten van ons, zich aan houden. Dit in het besef dat het belangrijk is, omdat bij besmetting de gevolgen voor onze gezondheid (en de maatschappij) groot kunnen zijn. Het #Coronavirus en de regels daaromheen bepalen op dit moment voor een groot deel ons dagelijkse leven. In het besef dat gezondheid een groot goed is.

Economie

Daarnaast komt de economie wereldwijd in zwaar weer. De crisis zal, afhankelijk van de duur, allerlei gevolgen hebben. De financiële positie van bedrijven, die van ondernemers en die van werknemers, komt onder druk te staan. Voor sommigen geldt nul omzet of inkomen, maar wel kosten. Werkeloosheid zal stijgen, etc. Dus ook ons welzijn wordt geraakt. Welzijn dat afhankelijk is van een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid. Welzijn of welvaart? Gelukkig komt onze overheid met allerlei hulpmaatregelen. Maar zal het genoeg zijn? Wat zullen de economische gevolgen op de korte en de lange termijn zijn? De eerste faillissementen zijn inmiddels al een feit.

Menswaardig

Gelukkig heeft deze crisis ook nog mooie kanten. De tomeloze inzet van en de waardering voor de vitale beroepen, die we misschien in het verleden weleens onderwaardeerden. Initiatieven om naar elkaar om te zien, er voor elkaar te zijn, het inzamelen van voedsel, omzien naar hen die het minder hebben, etc. Prachtig. Menswaardig.

En straks?

Maar waarop zal straks, als de crisis voorbij is, onze focus liggen? Ik denk dat we ons, zo gauw het weer kan, zullen focussen op onze ‘business as usual’, om de opgelopen verliezen zoveel mogelijk te compenseren. We zullen er met man en macht aan werken om weer het economisch welzijn van voor de crisis te bereiken. Dat is op zich een goed streven. Ook ik ben ondernemer.

Op dit moment staat onze gezondheid extra hoog in het vaandel en houden we ons aan de regels. Nu wil ik niet de moraalridder gaan uithangen, maar zal straks door ons streven om de economie weer aan het draaien te krijgen, de aandacht voor de wettelijke regels m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn niet op het tweede plan komen? Voor zowel werkgever als werknemer: dit zijn regels die alles te maken hebben met onze gezondheid. Met thuiskomen met 10 vinger, 10 tenen, een goed gehoor, prima zicht en een goede psychische gezondheid. Dus hierbij pleit ik om deze straks niet uit het oog verliezen. Ook dan is gezondheid onze gezamenlijke verantwoording!

Ons laatste nieuws

Zoek