Je moet de verandering (qua veiligheidsgedrag) kunnen voordoen!

Opvoeden van de medewerkers lijkt soms op het opvoeden van kinderen. Iedereen kent het gezegde: de appel valt niet ver van de boom. Hiermee willen we zeggen dat een kind qua uiterlijk of gedrag lijkt op één van de ouders. Ben Tiggelaar, spreker en gedragswetenschapper, spreekt bij het succesvol kunnen doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie over het feit dat je het als leidinggevende moet kunnen voordoen. Bij het voordoen moet je dan duidelijk en concreet zijn, zodat de medewerkers het kunnen nadoen. Hierbij spreekt hij over het belangrijke aspect dat men als leidinggevende goed moet kunnen formuleren welk gedrag je wilt zien. Maar ook wat je dan in het echt doet. Prachtige statements, die mijns inziens in iedere organisatie toepasbaar zijn. Laten we deze eens doortrekken naar het veranderen van het veiligheidsgedrag (de veiligheidscultuur) binnen een onderneming. Dan komen we al snel tot de conclusie dat het management en de leidinggevenden van het bedrijf heel concreet moeten zijn over de veiligheidsregels die er zijn, maar dat zij ook duidelijk moeten zijn over welk veiligheidsgedrag men graag wil zien. Naast het concreet formuleren komt dan ook, als we de stelling van Ben Tiggelaar hier hanteren, het zelf concreet voordoen en voorleven. Als management en leidinggevenden zelf een loopje nemen met de veiligheid, hoe zouden de medewerkers het dan anders gaan doen. Dus op een juiste manier voordoen resulteert in het juiste nadoen? Bij het opvoeden van kinderen speelt soms de herhaling ook een grote rol. Soms moet je als ouders heel vaak corrigeren en hetzelfde zeggen. Soms tot we er moe van worden. Toch moeten we hier stellen dat ook dan blijkt dat de herhaling de kracht van de boodschap is. IVOB BV heeft een aanbod van trainingen waarmee binnen iedere organisatie gewerkt kan worden aan de boodschap van veilig werken. Ook wij geloven in de kracht van de herhaling en zijn dan ook bezig met het opzetten van herhalingstrainingen Veilig Werken. Maar hier geldt dan wel dat mensen eerst een training Veilig Werken gehad moeten hebben.

Ons laatste nieuws

Zoek