Kennis Machineveiligheid in het geding! Waarom?

Het ontbreekt bij de veel machinebouwers en bij productiebedrijven aan voldoende kennis van machineveiligheid. Iedereen zou moeten weten dat voldoende kennis machineveiligheid essentieel is om veilige machines te realiseren. Toch ontbreekt het bij veel engineers van machinebouwers aan up-to-date kennis. Tijdens hun opleiding is er sowieso weinig aandacht aan dit onderwerp geschonken. Ze hebben ooit weleens iets over machineveiligheid gehoord of lang geleden een korte training gevolgd. Daar blijft het dan ook bij. Daarnaast is het jammer genoeg zo dat machineveiligheid bij veel machinebouwers op de tweede plek komt. De goeden niet te na gesproken. Het ontwerpen van een machine die goed functioneert en doet wat hij moet doen, is toch de eerste prioriteit. En “o ja, dan moeten we ook nog aan de veiligheid van de machine denken”.

Wettelijke eisen

In de praktijk zien we te veel nieuwe machines die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Voorbeelden:

  • te kleine veiligheidsafstanden,
  • te grote openingen zonder beveiligingen,
  • geen correcte toepassing van afschermingen,
  • geen correct noodstop- en veiligheidscircuit,
  • een onvolledige gebruiksaanwijzing,
  • etc. etc. etc.

Bij productiebedrijven worden er nieuwe machines en productielijnen gekocht. Maar kunnen beoordelen of een machines inderdaad aan de machineveiligheidswetgeving voldoet is vaak moeilijk door het ontbreken van kennis. Ook moet men oudere machines veiligheid technisch aanpassen. Soms wordt dat gedaan in eigen beheer, door de technische dienst of door de engineeringsafdeling bij grotere bedrijven. Maar aan kennis om te kunnen beoordelen of alles voldoet aan de wettelijke normen ontbreekt het vaak. Die kennis is ook noodzakelijk om te kunnen beoordelen of bedrijven die ingehuurd worden inderdaad wel de juiste veiligheidsoplossingen voorschrijven.

Kennis van machineveiligheid

M.a.w. kennis van machineveiligheid is een must voor de engineers van machinebouwers en productiebedrijven. Hetzelfde zouden we kunnen stellen voor veiligheidskundigen (MVK of HVK). Vaak zijn zij heel algemeen opgeleid, maar toch uit hoofde van hun functie iets moeten vinden van de veiligheid van de machines.

Kennis opdoen

Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld kan helpen bij het verwerven van voldoende kennis van de Machineveiligheid. Met een 3-daagse training brengen wij u op een niveau. Daarmee kunt u op een verantwoorde manier bezig zijn met het veiliger maken van machines. De training is doorspekt met allerlei praktische voorbeelden. Onze trainer Bert Stap staat hiervoor garant, met zijn 28 jaar ervaring in de machineveiligheid.

Wij bieden de 3-daagse training machineveiligheid op 4 manieren aan. Klassikaal, In-company, digitaal interactief en als E-learning.

Voor hen die al kennis hebben van machineveiligheid, hebben wij ook een 6-tal interessante Masterclasses. Steeds in een dag diepen we een onderwerp, op een praktische manier, volledig uit. Denk aan Aanpassen bestaande machines, risicobeoordeling, robotveiligheid, etc.. Wacht niet langer, verbreed uw kennis van de machineveiligheid en schrijf u in. Op onze website www.ivob-opleidingen.nl vindt u meer informatie en de inschrijfformulieren.

Ons laatste nieuws

Zoek