LANGER DOORWERKEN: HOGERE LEEFTIJD GEEFT MEER KANS OP ARBEIDSONGEVAL

Dat een bepaalde leeftijd meer kans geeft op een arbeidsongeval was al langer bekend. Al jaren weten we dat de groep werknemers van 15 tot 24 en de groep van 55+ een hogere kans hebben op een arbeidsongeval. In het rapport “Weer veilig thuis uit je werk” van de Inspectie SZW over 2016 wordt door de inspectie aangegeven dat er zelfs sprake is van 49 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren. Nieuw is dat er, voor het eerst, meer cijfers bekend worden van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de groep van oudere werknemers. De leeftijdscategorie 65 jaar en ouder scoort met een percentage van 1,8 dodelijke slachtoffers op de 100.000 arbeidsjaren het hoogst. Hiermee wordt het gezegde “hoe grijzer hoe wijzer” ontkracht. Misschien moeten we de opa van Loesje citeren: “hoe grijzer hoe eigenwijzer”. De inspectie constateert dat het arbeidsvolume in deze groep sinds 2009 nagenoeg verdubbeld is. Maar voorspelt ook dat het aantal ouderen in de totale beroepsbevolking, als gevolg van de hogere pensioenleeftijd, de komende jaren ook verder zal groeien. Nu is dat inderdaad een logisch gevolg. Maar is dan de groei van de dodelijke slachtoffers in deze leeftijdscategorie daarmee acceptabel? Op zich weer nieuwe uitdaging waar het bedrijfsleven mee geconfronteerd zal gaan worden.
Ook voor de oudere werknemers kunnen onze veiligheidstrainingen interessant zijn om zich weer eens bewust te worden van de gevaren waarmee zij geconfronteerd worden tijdens hun werk. Misschien kunnen we het dan zo stellen: Wel grijzer maar dan ook weer wijzer.

Ons laatste nieuws

Zoek