LOTO(TO): Haalbaar en zinvol?

We weten allemaal dat het wettelijk vereist is een machine voor schoonmaak-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en storing zoeken veilig te stellen. Of, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt in artikel 7.5 lid 2, dat een arbeidsmiddel voor dit soort werkzaamheden drukloos en energieloos gemaakt moet worden. LOTO(TO) toepassen dus.

Datum: 17-1-‘22

LOTO(TO) procedures

Vaak zien we bij bedrijven prachtige LOTO of LOTOTO procedures die door de veiligheidskundige opgesteld zijn. Vaak na eer en geweten en aan de hand van voorbeelden die men in de loop der tijd verzameld heeft. Want laten we eerlijk zijn: Veel LOTO(TO) procedures zijn copy-paste. Maar als we dan bij de machines gaan kijken, blijkt dat we de machine helemaal niet energie- en drukloos kúnnen stellen. Er zijn geen of onvoldoende technische voorzieningen getroffen. Prachtige LOTO(TO) procedure, maar dus niet werkbaar.

Een tijdje geleden kreeg ik een LOTO(TO) procedure in handen van maar liefst 14 pagina’s, alleen maar tekst. Ik was het bij de 3e bladzijde al zat om hem te lezen. Jammer genoeg moest ik het hele document doorlezen, omdat ik het document moest beoordelen. Maar ik durf te stellen dat zo’n procedure nutteloos is voor de medewerkers die de procedure moeten uitvoeren. Nobody will read this document. In mijn optiek is de plank volledig misgeslagen. Toen ik in de praktijk een controleronde liep, bleek dat in veel situaties de LOTO(TO) procedure niet eens toegepast kon worden.

Zinvolle procedures

Wat te doen in die situaties? Volgens mij moet men eerst daadwerkelijk op de hoogte zijn van de technische situatie bij de machines of installaties, voordat men een goede LOTO(TO) procedure kan opstellen. Dit vraagt daarom betrokkenheid van de technische medewerkers van een bedrijf. Moeten we dus niet beginnen met de vraag of een LOTO(TO) procedure wel overal haalbaar is en bij alle werkzaamheden? Over het zinvol zijn van een LOTO(TO) procedure hoeven we misschien niet te discussiëren, omdat de meeste, vaak ernstige, arbeidsongevallen juist ontstaan, omdat een machine niet veilig gesteld is.

Durft u kritisch te zijn over uw eigen LOTO(TO) procedure of bent u tevreden met wat er voor handen is? Want hoe zou het beter kunnen? Aan de hand van een praktische casus gaan we met elkaar in deze webinar de discussie aan over dit onderwerp. Om u toegang te geven tot de webinar, verzoeken we u in te schrijven. Dat kan hier.

Zoek