LOTO(TO). Vooral bedoeld voor anderen

Jaarlijks zijn er veel ongevallen, doordat machines of installaties niet door LOTO(TO) veilig gesteld worden voor het zoeken van storingen, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Volgens de ,Nederlandse Arbeidsinspectie spreken we over de volgende cijfers:

 • Jaarlijks verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk.
 • 50% van de ongevallen gebeuren bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, omdat de machine niet goed veilig gesteld was.
 • 69% van de slachtoffers dácht dat de machine goed uit stond.

Nu is misschien wel één van de hoofdoorzaken van het niet veilig stellen van machines en installaties: de effe vlug werkzaamheden. Zeker bij dat soort werkzaamheden vinden de meeste medewerkers dat het veilig stellen van machines en installaties veel te veel tijd kost. Vaak weet men wel dat het moet en dat het voor de veiligheid noodzakelijk is. Maar ja, we letten toch goed op!

Argumenten waarom medewerkers geen LOTO(TO) toepassen:

 • Heb ik nog nooit gedaan.
 • Mijn collega’s doen het ook niet.
 • Bij andere bedrijven waar ik gewerkt hebt hoefden we dat nooit te doen.
 • Ik moet alleen ‘effe’ die storing oplossen.
 • De LOTO(TO) procedure volgen kost veel te veel tijd.
 • Ik let altijd goed op en weet heel goed wat ik wel of niet kan doen.
 • Mij zal niks gebeuren.
LOTOTO

Inhoud

Daarom deze workshop, die speciaal bedoeld is voor de productie- en technische medewerkers. Een workshop die vooral bedoeld is om de noodzaak van LOTOTO weer onder de aandacht te brengen. Veilig stellen van de machine of installatie is wettelijk gezien verplicht. In het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.5 lid 2 staat duidelijk beschreven dat een arbeidsmiddel (lees machine of installatie) drukloos en/of spanningsloos gemaakt moet worden.

De workshop gaat ook in op vragen zoals: ‘Wat moeten we doen als 100% veilig stellen niet mogelijk is?’ of ‘Als we soms toch wel werkzaamheden aan een draaiende machine moeten doen? Wat zijn dan de redenen? Welke andere doeltreffende maatregelen moeten we dan treffen?’

Maar ja, wijzen op de wettelijke plicht zal voor veel medewerkers geen motivatie zijn om LOTO(TO) toe te passen. Daarom hanteren wij bij deze workshop als uitgangspunt dat LOTO(TO) noodzakelijk is voor de eigen veiligheid.

Doel

Het doel van de workshop kunnen we het beste omschrijven als:

 • Benadrukken van de noodzaak van het veilig kunnen stellen van machines en productielijnen.
 • Opfrissen van de kennis om LOTO(TO) op een juiste manier toe te passen.
 • Motiveren om LOTO(TO) toe te passen in de praktijk.
 • Waarom? Om de veiligheid bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en het zoeken van storingen te verbeteren.

Vaak is er nog wel animo binnen bedrijf om LOTO(TO) van de elektrische- en pneumatische energie toe te passen. En als het van toepassing is, ook voor de hydraulische energie. Maar men vergeet dat LOTO(TO) ook voor andere vormen van energie toegepast moet worden. Veilig stellen van koel- of heet water installaties en product-toevoerleidingen wordt regelmatig vergeten. En wat te denken van de eventuele zwaartekracht bij een hef- of liftinstallatie? Zwaartekracht kan een bijkomend extra gevaar zijn. Delen kunnen onverwachts zakken. Je moet dan aandacht hebben voor het goed borgen of stutten. Als laatste willen we het nog hebben over eventuele buiteninstallatie, waarbij delen zomaar kunnen gaan draaien door windenergie. Ook dan moet er gedacht worden aan het mechanisch borgen van delen. LOTO(TO) is dus veel omvattender dan men in eerste instantie zal denken.

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek