Masterclass Aanpassen bestaande machines

Bij elk bedrijf komt het weleens voor dat men een bestaande machine gaat aanpassen. De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Meestal is de hoofdreden om een machine sneller en beter te laten functioneren of produceren. Voor degenen die deze aanpassingen moeten uitvoeren gelden er een aantal regels die men moet volgen. Juist over deze regels en vooral over de verantwoordelijkheden die eventuele aanpassingen tot gevolg kunnen hebben, leeft er veel onbegrip. Soms wordt er geroepen dat een kleine aanpassing al tot het gevolg heeft dat men verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van de gehele machine waar men maar een klein deel van aanpast.

Tijdens deze Masterclass Aanpassen van bestaande machines willen we uitgebreid ingaan op wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort en wanneer men op een bepaalde manier aansprakelijk wordt voor de veiligheid van de uiteindelijk gerealiseerde machine of productielijn.

Tijdens deze Masterclass wordt ook ingegaan op het belang van het goed in kaart brengen van de veiligheid van de machine, voordat men start met de aanpassingen. Het kan namelijk zijn dat de oorspronkelijke leverancier geen veilige machine geleverd heeft of dat in de loop der jaren de veiligheid van de machine door het verwijderen van veiligheden niet meer conform de veiligheidseisen is.

Doel Masterclass Aanpassen bestaande machines

Kennis over wat men wel en niet moet doen bij het aanpassen van bestaande machines.

Bedoeld voor

Deze masterclass is bestemd voor iedereen die betrokken kan zijn bij het aanpassen van bestaande machines. U bent bijvoorbeeld werkzaam als: engineer, projectleider, technisch adviseur of ontwerper bij een productiebedrijf of u bent een machinebouwer die regelmatig machines of productielijnen aanpast.

Aanpassen bestaande machines

Programma Masterclass Aanpassen bestaande machines

 • Machines of samenstel van machines;
 • Samenstel van nieuwe en bestaande machines;
 • Onbegrip bij het aanpassen van bestaande machines;
 • Onterechte angst voor verantwoordelijkheden bij aanpassingen;
 • Het in kaart brengen van de veiligheid van de machine die aangepast gaat worden;
 • Belang van een risicobeoordeling;
 • Belang van § 38 en 39 van de Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG;
 • Definitie van het begrip significante wijzigingen;
 • Aanpassen van machines met een noodstop- en veiligheidssysteem dat al voldoet aan de EN-954/1;
 • Aanpassen van machines met een noodstop- en veiligheidssysteem dat al voldoet aan de EN-ISO-13849/1;
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden bij het aanpassen van machines van voor 1995 (van voor het CE-tijdperk) met of zonder noodstop- en veiligheidssysteem;
 • Aandachtspunten bij aanpassingen van bestaande machines;
 • Mogelijke veiligheidsoplossingen.

Vereiste voorkennis

Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze Masterclass Aanpassen van bestaande machines vragen we basiskennis machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I van onze training Machineveiligheid) en/of de basiskennis van een risicobeoordeling machineveiligheid (bijvoorbeeld onze Masterclass Risicobeoordeling).

Zoek