Masterclass AGV (Automated Guided Vehicles)

Hoe kunnen we in deze tijd concurreren tegen productie in lage lonen landen? Hoe houden we de werkgelegenheid in eigen land? Wat ons betreft alleen door het efficiënt inrichten van de processen. Dit in combinatie met het automatiseren van de verschillende stappen. We zien al in de logistiek steeds meer de toepassing van de AGV (Automated Guided Vehicles, oftewel Automatisch Geleide Voertuigen). Eigenlijk kunnen we alleen maar voorspellen dat ze bij veel meer bedrijven toegepast zullen gaan worden. Bij kleine en grote bedrijven. Met zeer uiteenlopende toepassingen: als trekkers (tractoren), als onbemande heftrucks en als transportwagens. Tegenwoordig zijn er ook al AMR’s (Autonome Mobiele Robots). Ze worden ook wel intelligente autonome robots genoemd, die zich verplaatsen en werken zonder vooraf bepaalde routes.

Veiligheid van de AGV

Als een bedrijf AGV’s wil gaan bouwen of wil gaan toepassen, dan is kennis van de vereiste veiligheid een noodzaak. Hiervoor zijn allerlei nieuwe veiligheidstechnieken op de markt en er zullen in de toekomst ook steeds nieuwe veiligheidstechnieken ontwikkeld worden. Willen we dus een AGV op een veilige manier toepassen in de bedrijven. Dan zal er tijdens de oriëntatiefase al aandacht moeten zijn voor veiligheid. Daarom behandelen we tijdens deze Masterclass AGV alle veiligheidsaspecten die kunnen spelen. Onder andere door middel van de nieuwste norm voor AGV’s: de EN-ISO 3691-4.

wij werken hier met AGV

Inhoud masterclass

We behandelen tijdens deze Masterclass de volgende onderwerpen:

 1. De AGV moet gezien worden als een machine, dus de Machinerichtlijn 2006/42/EG en straks de nieuwe machineverordening zijn van toepassing.
 2. Natuurlijk zijn ook de EMC richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn van toepassing.
 3. Veiligheidsaspecten van de AGV:
  1. Op de trajecten.
  2. Bij doorgangen en obstakels.
  3. In gebieden met personen en AGV’s.
 4. Bijzondere gevaren.
 5. Bijzondere veiligheidsvoorzieningen.
 6. Veiligheid van de AGV in verschillende zones:
  1. Restricted hazard zone: gebied van een operating zone, waarin een persoon kan worden blootgesteld aan een gevaar.
  2. Restricted zone: een afgeschermd gebied waar alleen bevoegde personen zich mogen bevinden.
  3. Operating zone: een gebied waar één of meerdere AGV(‘s) bewegen.
  4. Confined zone: ruimte waar de AGV zich beweegt en die afgeschermd is door een gebiedsafscherming.
  5. Public zone: ruimte opengesteld voor alle personen zonder specifieke training of instructie.
 7. Risicobeoordeling.
 8. Noodstop- en veiligheidssystemen.
 9. Signaleringssystemen.
 10. Markeringen.
 11. Hoe gaan we om met betrouwbaarheid van de veiligheid en noodstopsystemen?
 12. Hoe garanderen we de betrouwbaarheid i.v.m. de draadloze veiligheidssignalen?
 13. Zijn de draadloze veiligheidssignalen qua veiligheid nodig?

Zoals men van ons gewend is besteden we veel aandacht aan de praktijksituaties rond de AGV’s. Daarmee hebben we een zeer praktijkgerichte Masterclass ontwikkeld. Enige voorkennis van de Europese Richtlijnen is wenselijk. Immers, we kunnen tijdens een Masterclass natuurlijk niet de basics van Machineveiligheid ook nog behandelen.

Neem contact met ons op voor het plannen van een masterclass.

Zoek