Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

De machine of productielijn geheel of gedeeltelijk veiligstellen voor onderhoud, het verhelpen van storingen of schoonmaakwerkzaamheden is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7.5. een must.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.5. lid 2 stelt het volgende: Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Hierbij is het de vraag of de machine of productielijn wel op de juiste wijze drukloos en spanningsloos gemaakt kan worden. Is er bijvoorbeeld bij het uitschakelen van de machine of productielijn geen sprake van geaccumuleerde energie?

Omdat veiligstellen zo belangrijk is, moet u beschikken over een juiste LOTO(TO) (Lock Out Tag Out Try Out) procedure. Maar een procedure is natuurlijk niet voldoende. Het moet namelijk ook technisch mogelijk zijn om een machine veilig te stellen. Of zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt moet u, indien het niet mogelijk is, andere doeltreffende maatregelen treffen. Tijdens deze masterclass krijgt u voldoende handvaten aangereikt om op een juiste wijze de veiligheid van de medewerkers tijdens de onderhouds-, storings- en schoonmaakwerkzaamheden te garanderen.

LOTOTO

Doel Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

Het doel van de Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out) is om u in één dag te leren om een juiste LOTO(TO) procedure op te stellen en op een juiste wijze eventuele benodigde technische aanpassingen aan de machines of productielijnen door te voeren.

Bedoeld voor

Iedereen die te maken heeft met onderhouds-, storings- en schoonmaakwerkzaamheden. Medewerkers van de technische dienst, engineers, productiemanagers, teamleiders, SHEQ-managers en operators die deze werkzaamheden mogen uitvoeren.

Programma Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

• Wat is Lock Out Tag Out (Try Out)?;
• Verschil tussen LOTO en LOTOTO?;
• Wet- en Regelgeving over veiligstellen van machines vanuit de Arbowetgeving en de Europese productrichtlijnen;
• Stappenplan LOTOTO;
• Beperkingen LOTOTO bij bepaalde werkzaamheden. Hoe om te gaan met uitzonderingen?;
• Wat zijn eventuele alternatieve doeltreffende maatregelen?;
• Nuttige tips voor het opstellen van LOTOTO-werkinstructies;
• Mogelijke LOTOTO-procedure;
• Pneumatiek en hydrauliek vaak het vergeten deel. Gevolgen van geaccumuleerde restenergie;
• Pneumatisch, hydraulisch en elektrisch Lock Out Tag Out voorbeelden. Wat werkt in de praktijk het meest handig en veilig?;
• Markeringen en LOTO(TO) lay-out;
• LOTO(TO) voorbeeld;
• Obstakels en valkuilen bij de implementatie van LOTO(TO).

Incompany Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

Deze Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out) is zeer geschikt voor een incompany training. Met daarbij de mogelijkheid om bij u op de werkvloer in te gaan op specifieke situaties. Beter kunnen we de praktijk niet benaderen.

Vereiste voorkennis

Geen.

Zoeken