Meld je aan: Masterclass Risicobeoordeling 27 mei 2019

Is het tijd om een nieuwe machine te bouwen of is het tijd om een bestaande machine aan te passen? Dan is het tijd om een risicoanalyse te maken. Wij leren je in één dag, tijdens onze Masterclass Risicobeoordeling op 27 mei, om een goede risico-beoordeling op te stellen! Tevens maken we je vertrouwd met het gebruik van de 18-punts risicograafmethode.

Inhoud van de Masterclass

De fabrikant van een machine, of diens gemachtigde, heeft de verplichting heeft om een risicobeoordeling uit te voeren om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op de machine van toepassing zijn. Bij het ontwerp en de bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling. Bij reeds bestaande productiemachines of -lijnen moet men, als men de veiligheid wil verbeteren, ook altijd met een risicobeoordeling starten.

Met andere woorden: zonder een goede risicobeoordeling of risicoanalyse kan men geen veilige machine bouwen of een machine op de juiste wijze veilig, technisch aanpassen.

Programma

Tijdens de masterclass komen de volgende punten aan bod:

 • Arbeidshygiënische aanpak;
 • Haalbaarheidscriteria;
 • EN-ISO-12100:2010 Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie;
 • Werken met de 18-punts risicograafmethode;
 • NPR-ISO/TR 14121-2:2012 Veiligheid van machines – Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden;
 • Veel voorkomende risico’s bij machines: intrekgevaar, klemgevaar, snijgevaar, etc.;
 • Toepassen van de functionele veiligheid bij machines. Het bouwen van goede noodstop- en veiligheidscircuits bij nieuwe en bestaande machines;
 • Risicoreductie mogelijkheden bij machines zoals: afschermkappen, gebiedsafschermingen, veiligheidsschakelaars, lichtschermen, scanners;
 • Aandachtspunten bij het toepassen van risicoreducties;
 • Technische of informatieve oplossingen?;
 • Voorkomen van manipulatie van beveiligingen, etc.;
 • Toepassen van veilige snelheden bij machines voor bepaalde werkzaamheden;
 • Noodzaak van een juiste Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO) procedure.

Aanmelden en meer informatie

Interesse? Meld je dan snel aan! Er is maar beperkt plek. Aanmelden kan via onze aanmeldformulier of stuur een mail naar info@ivob-opleidingen.nl

Ons laatste nieuws

Zoeken