Masterclass Transportsystemen

In bijna alle productiebedrijven worden er uiteenlopende transportsystemen gebruikt. Transportsystemen kunnen bestaan uit een toevoertransport van producten, bestaande uit allerlei rollenbanen, rollenbochten, liften, bandbochten en bandtransporteurs. Maar ook bij het transport van grondstoffen of bulkproducten worden er allerlei transportsystemen, bestaande uit schroeftransporteurs, elevatoren, radiaalsluizen en kettingtransporteurs of pneumatische transportsystemen, toegepast.

Bij transport van zand, grond of korrelvormige materialen zal men vaak gebruik maken van trogtransporteurs. Bij de meeste bedrijven wordt voor het transporteren van pallets met producten, gebruik gemaakt van palletbanen, kettingbanen, draaitafels, hefstations, etc.

Kortom, allerlei uiteenlopende transportsystemen met elk hun eigen kenmerkende risico’s.

Tijdens deze masterclass worden allerlei transportsystemen behandeld en wordt u gewezen op de kenmerkende risico’s van elk transportsysteem. Maar ook op de mogelijkheden om deze risico’s op een verantwoorde manier te reduceren.

Tijdens deze Masterclass Transportsystemen wordt er ook aandacht gegeven aan het fenomeen dat veel leveranciers van transportsystemen onterecht nog denken dat zij een onvoltooide machine leveren en daarom geen EG-Verklaring van Overeenstemming willen afgeven.

Doel Masterclass Transportsystemen

Kennis van de gevaren en de mogelijke reducties bij de verschillende transportsystemen.

Bedoeld voor

Deze Masterclass Transportsystemen is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de aanpassing of de beoordeling van transportsystemen. U bent bijvoorbeeld werkzaam als: engineer, projectleider, technisch adviseur of ontwerper bij een machinefabrikant of productiebedrijf.

Transportsystemen - Stukgoed_v2

Programma Masterclass Transportsystemen

  • Welke transportsystemen zijn er?;
  • EN-617: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo’s, bunkers, voorraadbakken en trechters;
  • EN-618: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs;
  • EN-619: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden;
  • EN-620: Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed;
  • EN-ISO 11161: Veiligheidseisen aan Integrated Manufacturing Systems (IMS) waarbij twee of meerdere machines met elkaar zijn verbonden;
  • Kenmerkende risico’s van de verschillende tansportsystemen met mogelijke risicoreducties;
  • Wanneer wel of niet afschermen?;
  • Keuze tussen verschillende mogelijkheden van afschermingen (vast of flexibel, gebiedsafscherming of lokaal);
  • Vereiste Performance Level van het noodstop- en veiligheidssysteem bij de verschillende transportsystemen.

Vereiste voorkennis

Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze Masterclass Transportsystemen vragen we basiskennis machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I van onze training Machineveiligheid) en/of de basiskennis van een risicobeoordeling machineveiligheid (bijvoorbeeld onze Masterclass Risicobeoordeling).

Zoeken