Veiligwerken Middelbaar

MIDDELBARE TRAINING

Duur: 1 dag basistraining + 1 dag middelbaar

Extra leerdoelen

 • Welke regelgeving bestaat er en wat houdt deze in?
 • Relatie Europese en nationale wetgeving
 • Consequenties van aanpassingen en veranderingen
 • Belang van toezicht en controle
 • Do’s en Don’ts

Extra onderwerpen

 • Basiskennis regelgeving en normen
 • Productrichtlijnen
 • Machineveiligheid
 • Europese normen
 • Veiligheidscircuits
 • Gevaren en preventie
 • Belang van toezicht en controle

Training bedoeld voor

 • Medewerkers van de technische dienst
 • Leidinggevenden
 • Engineers die zelf ook regelmatig op de werkvloer bezig zijn
 • Service- en onderhoudsmedewerkers
 • Safety engineers

Tijdens beide trainingen wordt er op een praktische wijze ingegaan op wat er kan gebeuren en wat er wettelijk wel of niet toegestaan is.

Door middel van beeld- en filmmateriaal uit de praktijk wordt de cursist gewezen op situaties waar hij mogelijk in terecht kan komen.

Beide trainingen worden afgesloten met een examen 1*. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en een pasje Veilig Werken 2* (CVW-B of CVW-M).

*1. Voor de training Veilig Werken Middelbaar moet men eerst de basistraining volgen. Het examen voor de middelbare training wordt pas afgenomen als ook de aanvullende training op middelbaar niveau gevolgd is.

*2. Voor de training Veilig Werken Middelbaar ontvangt men bij een voldoende resultaat alleen het certificaat en pasje Veilig Werken Middelbaar.

.