Module 2 Machineveiligheid

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 2 is bedoeld als een vervolg op de Module 1 Machineveiligheid. Tijdens deze module krijgt u inzicht in een aantal geharmoniseerde Europese Normen die in het kader van de machineveiligheid belangrijk zijn. Tijdens deze module maakt u kennis met de meeste algemene geharmoniseerde normen die belangrijk zijn om op een juiste manier aan de eisen van de regelgeving over machineveiligheid te voldoen. Deze module wordt verduidelijkt door praktische voorbeelden.

Doel Module 2 Machineveiligheid

Het doel van module 2 is om u voldoende kennis en inzicht te geven in geharmoniseerde normen die belangrijk zijn als u met machineveiligheid bezig bent.

Programma Module 2 Machineveiligheid

  • EN-ISO 13857 (veiligheidsafstanden)
  • EN-ISO 14120 (keuze vaste of wegneembare afscherming + eisen)
  • EN 349 (minimale afstanden om beknelling te voorkomen)
  • EN-ISO 14122- 1 t/m 4 (trappen, ladders en bordessen)
  • NEN 3011/EN-IEC 61310-1 (pictogrammen)
  • EN-ISO 11161 (samenstel van machines)
  • EN 1037 (Lock Out Tag Out)
  • EN-ISO 14119 (deurcontacten/manipulatie)
  • EN-ISO 13855 (naderingssnelheden, o.a. bij lichtschermen)
  • EN-ISO 12100 (risicoanalyse)

Bedoeld voor

Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis heeft van de regelgeving op het gebied van de Machineveiligheid.

Vereiste voorkennis

Basiskennis van onze Module 1 Machineveiligheid of een gelijkwaardige training of cursus.

Heeft u vragen over deze training / cursus Machineveiligheid Module 2 dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Opmerking:
Als u ook aan onze training / cursus Machineveiligheid Module 3 wilt deelnemen dan krijgt u tijdens deze module een huiswerkopdracht mee. Deze huiswerkopdracht bestaat uit het uitwerken van twee risicoanalyses. Deze kunnen voor de bespreking in module 3 ter beoordeling worden opgestuurd. Deze risicoanalyses worden tijdens Module 3 Machineveiligheid besproken.

Module 2

IVOB BV behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de training te verplaatsen naar een andere datum. In overleg met de ingeschreven deelnemers wordt dan gekeken of zij op een andere datum kunnen deelnemen aan de training.