Module 3 Machineveiligheid

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 3 is bedoeld als een vervolg op de basismodule 1 en de vervolgmodule 2. Tijdens deze module gaat het vooral over de eisen waaraan een elektrische installatie, een noodstopsysteem en een veiligheidssysteem van een machine moet voldoen.

Daarnaast gaan we tijdens deze module in op de uitwerking van de risicoanalyses die als huiswerkopdracht zijn meegegeven tijdens Module 2.

In plaats van module 3 kunt u eventueel ook onze Masterclass Performance Level volgen.

Doel Module 3 Machineveiligheid

Het doel van deze module is om u voldoende kennis en inzicht te geven in geharmoniseerde normen die belangrijk zijn voor het ontwerpen en het bouwen van een juiste veilige elektrische installatie, een noodstopsysteem en een veiligheidssysteem van een machine.

Programma Module 3 Machineveiligheid

  • Bespreken risicoanalyses
  • EN-IEC 60204-1 (elektronorm van de Machinerichtlijn)
  • EN-ISO 13850 (ontwerp noodstop)
Module 3
  • EN-ISO 13849-1 (betrouwbaarheid noodstop- en veiligheidscircuit)
  • Gezamenlijke uitwerking PL-berekening

Bedoeld voor

Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis heeft van de regelgeving op het gebied van de Machineveiligheid.

Vereiste voorkennis

Basiskennis van onze Modules 1 en 2 of een gelijkwaardige training of cursus. Enige kennis van elektrische systemen van machines is een must.

Heeft u vragen over deze training / cursus Machineveiligheid Module 3 dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

IVOB BV behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de training te verplaatsen naar een andere datum. In overleg met de ingeschreven deelnemers wordt dan gekeken of zij op een andere datum kunnen deelnemen aan de training.