Nieuwe aanpak Veilig Werken

Nieuwe aanpak Veilig Werken

1 keer in de 10 jaar een training. Dat kan niet voldoende zijn om het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers op peil te houden. In tien jaar tijd verdwijnt er veel naar de achtergrond en veel wordt vergeten. Dat moet anders kunnen, dachten wij! Door middel van onze nieuwe aanpak, waarmee je keer op keer aandacht schenkt aan veiligheid. Met als resultaat: een hoger veiligheidsbewustzijn bij al je medewerkers!

Je start met de basis training Veilig Werken. Voor hen die het betreft, laat je die opvolgen door de middelbare training. Vervolgens helpen onze korte workshops om de medewerkers steeds weer te attenderen op de noodzaak van veilig werken. Elke workshop heeft een bepaald thema. Als bedrijf zou je er voor kunnen kiezen om elk kwartaal of per half jaar een bepaalde workshop te geven. Als een veiligheidsreminder. Eens in de twee of drie jaar zou je een workshop kunnen herhalen. Op deze manier kan er een veiligheidstrainingsprogramma ontstaan, waarbij medewerkers regelmatig betrokken blijven bij het onderwerp veiligheid en kan er gewerkt worden aan de bewustwording van de medewerkers.

Want veiligheid is niet slechts het opvolgen van de regeltjes. Want daar zijn mensen bijzonder slecht in. Als we maar even het nut niet inzien, omzeilen we de regel of breken hem gewoonweg. Maar wat zou er nu gebeuren als we met elkaar het nut gaan inzien van veilig werken? We hopen met onze nieuwe aanpak dat we daar gezamenlijk aan kunnen werken. Met iedereen. Van directeur, tot operator. Van secretaresse, tot CEO.

Zoek