• ambulance

  Waar zijn mensen toe in staat?

  De laatste tijd zijn we natuurlijk vooral in de ban geweest van het COVID 19 virus en was er weinig aandacht voor de veiligheid op andere gebieden. Maar dit betekent niet dat er geen misstanden zouden zijn. Onveilige situaties blijven gewoonweg bestaan. Zelfs situaties waar de werkgever een discutabele...
 • Certificaat

  Het is tijd voor een nieuw veiligheidscertificaat!

  Al jaren kennen we voor de bouw en installatiewereld het VCA certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). VCA is ooit in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek (vooral in de aannemerij) te vergroten. Het moet ervoor zorgen dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn...
 • Open-plan office

  De kantoortuin: niet meer van deze tijd

  Sinds de uitzending van De Monitor over de kantoortuin zijn de artikelen en commentaren niet van de lucht. Diverse experts hebben hun licht laten schijnen over dit onderwerp. Aan de ooit bedachte kantoortuin kleven toch wel erg veel bezwaren… Win-win Het werd afgedaan als oubollig: een traditioneel ingericht kantoor....
 • Jongere

  Kunnen jongeren bij ons veilig werken?

  We zijn allemaal jong geweest (of zijn dat nog). De oudere lezers weten uit eigen ervaring dat toen we jong waren we veel minder gevaar zagen dan nu. Soms hadden we zelfs last roekeloos gedrag. In het verkeer worden jongeren aangeduid als beginnend bestuurder en daarom moeten zij een...
 • Schandpaal

  Aan de schandpaal bij de Inspectie SZW!

  “Sommige bedrijven zijn er blij mee, maar de meeste vinden het niet zo leuk als ze met naam en toenaam op internet door de Inspectie SZW worden genoemd. Want dat kan betekenen dat het bedrijf niet eerlijk of niet veilig heeft gewerkt. En dat wil je als goede werkgever...
 • Vrouwe justitia

  Wettelijke plichten van de werkgever, zijn ze bekend?

  We vragen ons af of werkgevers bekend zijn met hun wettelijke plichten. Uit publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse bedrijven een up-to-date Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak (PvA) heeft, bijvoorbeeld. Volgens artikel 5 van de...
 • SZW gaat weer preventieve inspecties uitvoeren

  Het is eindelijk zover. De Inspectie SZW gaat vanaf 2020 weer meer preventieve inspecties uitvoeren. Dus, meneer de werkgever, de hoogste tijd voor een verandering van uw veiligheidsbeleid. Aanpassing van beleid, bedrijfscultuur en veiligheidsgedrag van uw medewerkers wordt steeds noodzakelijker. Bij een preventieve inspectie kan het niet hebben van...
 • Bore-out

  BORE OUT?

  Steeds meer horen we over medewerkers die niet alleen te maken kunnen krijgen met een burn-out, maar ook met een bore-out. Gebaseerd op de Engelse uitspraak “I’m bored”, ik verveel me. De symptomen van een bore-out en een burn-out zijn hetzelfde: van lusteloosheid tot een regelrechte depressie. Kortom, verveling...
 • Court

  Ook als werknemer voor de rechter bij een arbeidsongeval

  Veel werknemers zijn zich hier niet van bewust. Voor iedereen is het bijna vanzelfsprekend dat bij een arbeidsongeval een werkgever als de ‘schuldige’ wordt aangewezen. Want hij is toch verantwoordelijk voor de veiligheid? Vaak vergeet men dat men volgens de Arbowetgeving ook zelfverantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf,...
 • De zin en onzin over het aanpassen van bestaande machines

  Voor menig techneut is het aanpassen van bestaande machines en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden een hoofdpijn dossier. Van allerlei kanten hoort hij dat bij het aanpassen van een machine hij, of het bedrijf waar hij werkt, verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van de machine. Het is niet zo...