• collaborativiteit tussen mens en machine

  Veiligheid in de vorm van collaborativiteit

  Laat ik eerst een fabel uit de wereld helpen. ‘Een 100% veilige machine bestaat niet’. Elke machine heeft namelijk restrisico’s die niet met technische veiligheidsmaatregelen opgelost kunnen worden. Deze stelling gebruik ik altijd tijdens de Machineveiligheidstrainingen die ik verzorg. Hij is vooral bedoeld om de deelnemers duidelijk te maken...
 • Veiligheidskennis vergroten door training

  …EN MET DE VEILIGHEIDSKENNIS VAN UW MEDEWERKERS?

  De afgelopen weken heb ik drie veel gelezen en gedeelde artikelen gepubliceerd waarin ik schreef over twee verschillende rechtszaken waarbij leidinggevenden van bedrijven na een dodelijk arbeidsongeval door de rechtbank werden veroordeeld tot taakstraffen. Ik heb toen ook aangegeven dat dit soort procedures waarbij leidinggevenden voor de rechter komen...
 • Leidingengevende management

  Management, hoe staat het met uw kennis van wet- en regelgeving?!

  De afgelopen weken heb ik twee veel gelezen en gedeelde artikelen gepubliceerd, waarin ik schreef over twee verschillende rechtszaken waarbij leidinggevenden van bedrijven na een dodelijk arbeidsongeval door de rechtbank werden veroordeeld tot taakstraffen. Ik heb toen ook aangegeven dat dit soort procedures waarbij leidinggevenden voor de rechter komen...
 • Als leidinggevende veroordeeld

  Veel leidinggevenden beseffen niet dat zij op persoonlijke titel ook aangesproken kunnen worden bij een arbeidsongeval. We zien steeds vaker in de rechtspraak dat ook zij vervolgd en veroordeeld worden. Een duidelijk en aansprekend voorbeeld was er kortgeleden In de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in de zaak van...
 • wetenschap vs. praktijk

  Wetenschappelijk benaderen of vanuit de praktijk?

  Steeds vaker zien we artikelen over de veiligheidskunde verschijnen, waarin allerlei methodieken zoals een RI&E, TRA en LRMA verworpen worden en waar we als veiligheidskundigen gewezen worden op de noodzaak van een meer wetenschappelijke benadering van de veiligheid. In de ogen van sommige voorstanders van een wetenschappelijke benadering is...
 • Heftruck big bag

  Schijnbaar kunnen we niet zonder papierwinkel

  In veel discussies over veiligheid pleit men tegenwoordig voor een kleinere papierwinkel. Denk bijvoorbeeld aan de LMRA veiligheidschecklisten, uitgebreide Taak risico analyses, te veel instructies en procedures. Ik ben ook voorstander om de papierwinkel te verkleinen. Wel moeten de documenten die we dan wel maken, to the point zijn....
 • Papierwinkel

  Stop met de overbodige veiligheid papierwinkel!

  Een vraag aan veiligheidsfunctionarissen: Bestaat uw belangrijkste taak uit het verzamelen van allerlei (taak)risicoanalyses, LMRA’s en checklisten en uit het opstellen van allerlei veiligheidsplannen, -procedures en instructies? Zo ja, dan wordt het tijd om eens kritisch naar de veiligheidsomstandigheden binnen uw bedrijf te kijken. Veiligheid is veel meer dan...
 • Veiligheid op de werkvloer

  Geef veiligheid terug aan de werkvloer

  Uitdaging, Mogelijk of onmogelijk? Afgelopen week las ik een interessant artikel. Rob Kreté poneerde daarin de stelling: “Veiligheid hoort niet thuis bij veiligheidskundigen, maar op de werkvloer”. In zijn boek “Veiligheid van binnenuit” schrijft hij over zijn missie. In het betreffende artikel zijn er een aantal highlights waarop ik...
 • Werkbak op heftruck vanaf 1 juli 2020 verboden. Wordt het er veiliger op?

  Werkbak op heftruck vanaf 1 juli 2020 niet meer toegestaan. Maar is de de veiligheid hiermee gediend? Artikel 7.23.d. gewijzigd Door een wijziging van artikel 7.23.d. van het Arbeidsomstandighedenbesluit op 1 juli 2020 is het gebruik van een werkbak op een heftruck (hefwerktuig) niet meer toegestaan. Kan dus linea...
 • NIEUWE AANPAK INSPECTIE SZW BEDRIJFSONGEVALLEN. GAAT DIT WERKEN?

  Sinds kort hebben we te maken met een veranderde aanpak van de Inspectie SZW bij bedrijfsongevallen. Volgens de Inspectie SZW moet deze nieuwe aanpak de veiligheid in de bedrijven verbeteren en herhaling van ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Kanttekening is wel dat de nieuwe aanpak alleen geldt voor ongevallen waarbij...