Omgaan met gevaarlijke stoffen

Een workshop die niet voor alle bedrijven van toepassing zal zijn. Want veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is natuurlijk alleen belangrijk als ze ook daadwerkelijk binnen het bedrijf aanwezig zijn. Wel is hierbij belangrijk dat een bedrijf goed in kaart heeft gebracht of men gevaarlijke stoffen gebruikt. Dit moet onderdeel zijn van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

gevaarlijke stoffen

RI&E

Het is ondertussen wel een landelijk gegeven: Bij veel bedrijven is er geen RI&E opgesteld. Volgens onderzoeken van de Nederlandse Arbeidsinspectie is dit bij ca. 30 tot 50% van de Nederlandse bedrijven niet op orde.

Dus eerst een advies: ga bezig met de RI&E. Het zal dan ook duidelijk worden of er gebruik gemaakt wordt van gevaarlijke stoffen. Als dat blijkt, dan is voorlichting en training van jouw medewerkers om op een veilige manier met gevaarlijke stoffen om te gaan aan de orde. Deze workshop kan je helpen om dit onderwerp goed onder de aandacht te brengen.

Inhoud

Deze workshop gaat ook in op het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Aan het juiste gebruik van de PBM’s schort het nog weleens. De meeste medewerkers zijn daar nog wel eens makkelijk in. Terwijl er juist bij gevaarlijke stoffen grote kans is op lichamelijke klachten en gezondheidsproblemen op de lange termijn. Denk maar aan de schildersziekte (OPS = Organo Psycho Syndroom). Dit is een aantasting van het zenuwstelsel door langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen. Dit is één van de redenen dat schilders tegenwoordig gebruik moeten maken van water gedragen verf bij schilderwerk binnen. In plaats van verf op terpetine-basis.

Even wat cijfers:

  • 1 op de 4 werknemers in Nederland werkt vaak met gevaarlijke stoffen.
  • Bij ruim 100.000 bedrijven in Nederland werkt ten minste één werknemer met, of staat bloot aan, gevaarlijke stoffen.
  • Hiervan werken er circa 40.000 met stoffen waardoor werknemers bedwelmd kunnen raken, vergiftigd kunnen worden en/of kunnen stikken, met brandbare stoffen en/of stoffen die kunnen exploderen.
  • Jaarlijks worden er ca. 3.000 werknemers zo ziek van gevaarlijke stoffen, dat ze overlijden.

Deze getallen spreken voor zich. Dus dit kan zomaar voor jouw bedrijf ook een belangrijk onderwerp zijn. Daarnaast het feit dat sommige van deze stoffen ook de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van explosieve atmosferen. Nog een reden om dit goed in kaart te brengen.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet artikel 6 is het de plicht van de werkgever om maatregelen te nemen om de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen, waarbij de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het geding is, te beperken. Maar daarnaast is de werkgever volgens artikel 8 van dezelfde wet verplicht om zijn werknemers goede informatie en voorlichting te geven over het werken met de gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen?

Wanneer is er sprake van gevaarlijke stoffen? Bij laswerkzaamheden (lasrook), bij het werken met chemicaliën en bij uitlaatgassen.

Kan het zomaar fout gaan? Zeker! Soms werkt men met vloeistoffen of grondstoffen zonder goed het etiket of het veiligheidsinformatieblad gelezen te hebben. Met andere woorden de informatie hoe gevaarlijk bepaalde grondstoffen en vloeistoffen voor onze gezondheid zijn. Maar zijn in jouw bedrijf de veiligheidsinformatiebladen wel aanwezig?

Gezien de gezondheidsschade die kan optreden mogelijk ook een belangrijk onderwerp voor jouw bedrijf. Een workshop speciaal voor productie- en technische medewerkers.

Aanmelden

Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek, om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek