ONGETRAINDE MEDEWERKERS HEBBEN MEER KANS OP EEN BEDRIJFSONGEVAL

We kennen allemaal de uitdrukking “een gewaarschuwd mens telt voor twee”. Hiermee willen we zeggen dat: “iemand die vooraf weet wat er fout kan gaan, moet zich erop kunnen voorbereiden”. In steeds meer berichten lezen we dat uitzendkrachten meer kans (2x) hebben op een bedrijfsongeval. Op zich ook begrijpelijk (niet aanvaardbaar) omdat een bedrijf zich niet geroepen voelt om veel te investeren in een tijdelijke kracht door hen te trainen en goed te instrueren. Natuurlijk moet ik hier erop wijzen dat het bedrijf dan tekortschiet in zijn zorgplicht. De verantwoordelijkheid van een werkgever voor de veiligheid van tijdelijke krachten is net zo groot als voor de eigen medewerkers.

Maar tegelijk kunnen we hetzelfde stellen voor de vaste medewerkers. Ook daar zien we vaak een gebrek aan instructies en training. Dus voor u de simpele vraag hoeveel aandacht u besteedt aan het trainen van uw medewerkers? Weten uw medewerkers welke gevaren zij lopen bij het werken op een bepaalde afdeling of met een bepaalde machine? Vertrouwt u erop dat ze door oudere medewerkers gewezen worden op bepaalde onveilige handelingen of specifieke gevaren van een machine? Op dat moment springt u te makkelijk om met uw verantwoording. In de Arbeidsomstandighedenwet wordt u als werkgever erop gewezen dat u de plicht heeft om er op toe te zien dat uw werknemers doeltreffend worden geïnstrueerd en gewezen worden op de gevaren die met hun werkzaamheden verbonden zijn.

Arbeidsomstandighedenwet art.8 lid 1: De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.

Daarnaast wordt u als werkgever in hetzelfde artikel erop gewezen dat u er ook op toe moet zien op de naleving van de instructies en voorschriften en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidsomstandighedenwet art.8 lid 4: De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hier vraagt de wet niet om een hele berg instructies en procedures zodat uw werknemers door de bomen het bos niet meer zien. Nee. Het Arbeidsomstandighedenbesluit vraagt van u om uw werknemers, in een voor hen begrijpelijke vorm, te instrueren.

Arbeidsomstandighedenbesluit 7.11.a. lid 1: Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken werknemers.

De kern van dit verhaal is dus heel eenvoudig de vraag of u als werkgever op een goede wijze omgaat met uw zorgplicht voor uw medewerkers door hen goed te instrueren. Trainingen op het gebied van Veilig Werken kunnen daarbij helpen. Wij hebben als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld daarom een speciale VCA training voor productiemedewerkers en technici ontwikkeld. Ook voor de leidinggevenden binnen het bedrijf hebben wij een uitgebreidere training. Kijk eens op onze website voor meer informatie.

Ons laatste nieuws

Zoek