Onvoldoende toezicht resulteert in onveiligheid

Deze uitspraak is gebaseerd op de praktijk van het bedrijfsleven en mede gebaseerd op een uitspraak van René Descartes: Wetenschap loopt gevaar als er niet, bij al haar stappen, steeds door het gezonde verstand toezicht op wordt gehouden. Mijn analogie op deze uitspraak zou zijn: De veiligheid in onze bedrijven loopt gevaar als er niet, tijdens alle werkzaamheden, steeds met gezond verstand toezicht wordt gehouden. In de praktijk zien we dat werk- en veiligheidsinstructies nodig zijn om medewerkers te informeren over de regels die er zijn op het gebied van veiligheid. Maar ook om hen voldoende informatie te geven om op een juiste wijze met de machine te werken en om hen te wijzen op mogelijke gevaren die aan het werken met een machine verbonden zijn. Bewustwording van de veiligheid is bij medewerkers van veel bedrijven hard nodig. Volgens het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW wordt melding gemaakt van 14% meer bedrijfsongevallen. In het rapport wordt gesteld dat “mensen altijd boven productie moeten gaan”. De inspectie SZW geeft dan ook aan dat de groei van 14% zorgwekkend is en wijzen op de morele plicht van de overheid en de werkgever om hier structureel mee bezig te zijn. Maar het gaat hierbij niet alleen over het voldoende informeren van de werknemers. Het gaat er ook om voldoende toezicht en correctie. Soms vraagt een bepaalde bedrijfscultuur om een verandering. De verantwoording om deze verandering te initiëren ligt bij het management. Bij bewustwording van veiligheid hoort het regelmatig trainen van medewerkers. Maar bij training en informatie hoort ook toezicht en controle. Voor leidinggevenden op de werkvloer dus een uitdaging om te leren “kijken”.  Maar ook het houden van het juiste toezicht en het regelmatig controleren is te leren. Veiligheidstrainingen van ons bedrijf Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld (IVOB) voorziet in het trainen van medewerkers en in het bewust worden van de noodzaak van toezicht en controle.

Ons laatste nieuws

Zoek