RI&E: Wettelijk, maar nuttig…?

We weten allemaal dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht is (volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW schrijft al een aantal jaren achtereen dat meer dan de helft van de bedrijven hun RI&E niet op orde hebben. Sinds 2019 zijn de boetebedragen aangepast voor het niet hebben van een actuele RI&E en een actueel Plan van Aanpak. Maar heeft dit een positief effect gehad? Of heeft het de bureaucratie verder in de hand gewerkt?

Datum: 8-11-‘21

Meer dan een RI&E

Tegenwoordig vragen ze ook meer aandacht voor de verdiepende of nadere RI&E’s (ARIES). Zoals deze nodig zijn voor machineveiligheid, werken met gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid.

In de praktijk kennen we ook de Taakrisicoanalyses (TRA’s). Én de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA’s). Vooral deze LMRA’s staan in veel artikelen ter discussie.

De kritiek die geuit wordt komt meestal neer op het feit dat we ons als veiligheidskundigen indekken. Door het opstellen van allerlei papiertjes. Natuurlijk de (verdiepende) RI&E’s en de Plannen van Aanpak zijn wettelijk verplicht. We moeten ze hebben, want daar kunnen we op gecontroleerd worden. Als we ze niet hebben, worden we beboet. Maar is het voor ons een verplichting of doen we er ons voordeel mee? Gaan we iets positiefs doen met dat wat we hebben ontdekt?

Moeten we het risicomanagement anders gaan organiseren en soms zelfs risico’s accepteren? Hoe betrekken we de werkvloer erbij? Is er dan wel voldoende kennis op de werkvloer? Is de gedachte dat veiligheid een specialisme is en dat men opgeleid moet zijn om risico’s te onderkennen, dan verouderd?

Veel vragen die we tijdens deze Webinar aan de orde willen laten komen. Om u toegang te geven tot de webinar, verzoeken we u in te schrijven. Dat kan hier.

Zoek