Seksuele intimidatie is niet de enige sociale onveiligheid bij bedrijven!

De reportage van BOOS over de seksuele intimidatie van vrouwelijke kandidaten bij The Voice, heeft de afgelopen weken heel wat los gemaakt. Nog steeds zien we dagelijks berichten over het seksueel overschrijdende gedrag. Waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg… Absoluut ontoelaatbaar gedrag. Daarom is het goed dat er veel aandacht aangegeven wordt. Hoe erg het ook is, goed dat er meer meldingen zijn en komen. Het maakt landelijk en bij bedrijven een discussie los. Op grond van de berichtgeving kunnen we alleen maar concluderen dat er in veel situaties sprake was van macht, macht, macht… Dat in combinatie met een angst- en zwijgcultuur. Kortom, een zeer onveilige situatie op de werkvloer voor vrouwen.

Maar in de gehele maatschappij is er sprake van seksuele intimidatie van vrouwen. Ook binnen de Nederlandse bedrijven. Om slechts de vrouwen vervolgens op te roepen dat te melden, is veel te kort door de bocht en te makkelijk. Er zal sprake moeten zijn van een cultuurverandering. We moeten met elkaar opnieuw leren wat ‘normaal’ is. Opnieuw leren de grenzen van de ander te respecteren. Opnieuw leren om anderen erop aan te spreken, als wij zien dat diegene over de grenzen van een ander heen gaat. Niet wegkijken als er sprake is grensoverschrijdend gedrag! Niet oproepen dat vrouwen het moeten melden, maar gaan werken aan de cultuur en ons gedrag.

MAAR SOCIALE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER OMVAT MEER DAN ALLEEN MAAR SEKSUELE INTIMIDATIE VAN VROUWEN.

Als we ons teveel focussen op de seksuele intimidatie van vrouwen, dan laten we teveel onbenoemd. Bijvoorbeeld de seksuele intimidatie van mannen. Uit onderzoeken is immers allang gebleken dat er ook mannelijke slachtoffers zijn. En als we dan toch met de sociale veiligheid binnen de bedrijven bezig zijn, laten we dan gelijk ook aandacht geven aan de andere aspecten van sociale onveiligheid. Wat te denken van intimidatie, de structurele te hoge of te lage werkdruk, de veiligheid voor medewerkers met een andere geaardheid (LHBTI-ers) en het fenomeen pesten.

Kortom, wij vinden dat we recht moeten doen aan de miljoenen werkenden die hun werksituatie als onveilig ervaren. Het zou daarom goed zijn als we binnen bedrijven in een open cultuur over het onderwerp sociale veiligheid, in totaliteit, zouden kunnen spreken. Wij als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld BV hebben daar een prachtige workshop ‘Sociale Veiligheid’ voor ontwikkeld, waarbij alle genoemde onderwerpen aan de orde komen. Wij kunnen deze workshop geheel voor uw bedrijf verzorgen. Inclusief presentatie en groepsgesprek duurt deze workshop ca. 2 ½ tot 3 uur. Bij vrouwengroepen werken wij i.v.m. de veilige setting met een vrouwelijke trainster en gespreksleidster.

Nieuw is dat we bedrijven ook de mogelijkheid bieden om met ons DIY (Do It Yourself) pakket deze workshop zelf te organiseren. De DIY workshop bestaat uit een video, waarin we het onderwerp behandelen en een handleiding voor het groepsgesprek. Het bedrijf moet dan alleen voorzien in een goede gesprekleider of -leidster (eventueel de vertrouwenspersoon) om het groepsgesprek te leiden. Ook binnen jouw bedrijf kan er sprake zijn van sociale onveiligheid. Onderken het probleem en ga op  korte termijn werken aan een betere sociale veiligheid binnen uw bedrijf.

Ook binnen jouw bedrijf kan er sprake zijn van sociale onveiligheid. Onderken het probleem en ga op korte termijn werken aan een betere sociale veiligheid binnen uw bedrijf.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden: info@ivob-opleidingen.nl of 085-0794444. Meer informatie is terug te vinden op onze website www.ivob-opleidingen.nl.

Ons laatste nieuws

Zoek