Sociale Veiligheid

Sinds januari 2022, sinds BOOS, staat sociale veiligheid op de kaart. Hoewel we dan vooral denken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is zeker een onderdeel van sociale veiligheid. Maar er is meer. Als we ons teveel focussen op de seksuele intimidatie van vrouwen, dan laten we teveel onbenoemd. Bijvoorbeeld de seksuele intimidatie van mannen, intimidatie, structurele te hoge of te lage werkdruk, de veiligheid voor LHBTI+-ers en pesten.

In deze workshop behandelen we alle hiervoor genoemde onderwerpen, omdat veiligheid op het werk echt al deze aspecten omvat. In de wet staat immers:

Arbeidsomstandighedenwet Artikel 3 lid 2

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

En daaronder wordt dus verstaan: werkdruk, ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten. Aan de werkgever de schone taak dit tegen te gaan binnen zijn bedrijf. Maar dat kan hij natuurlijk niet alleen, daaraan zal iedereen moeten meewerken. We moeten met elkaar opnieuw leren wat ‘normaal’ is. Opnieuw leren de grenzen van de ander te respecteren (dus ook qua mogelijk werkbelasting). Opnieuw leren om anderen erop aan te spreken, als wij zien dat diegene over de grenzen van een ander heen gaat. Niet wegkijken als er sprake is grensoverschrijdend gedrag. Werken aan de bedrijfscultuur en ons gedrag.

Indeling workshop

Allereerst zal iedereen de training volgen. In verband met de kwetsbaarheid van dit onderwerp raden wij aan om dit in gescheiden groepen te doen. De mannen in een groep en de vrouwen in een groep. Wanneer het bekend is dat personen in een slechte verhouding tot elkaar staan, houd hier dan rekening mee bij het maken van de groepsindeling.

Vervolgens vindt er een groepsgesprek plaats. Van belang is dat er serieus aandacht geschonken moet gaan worden aan alles wat naar boven komt. Dit zal de sociale veiligheid ten goede komen.

Dit alles zal zo’n 2,5 à 3 uur in beslag nemen.

Aanmelden

Een workshop die bedrijf breed aan alle medewerkers gegeven kan worden. Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek