Module 1 Machineveiligheid

Module 1 Machineveiligheid

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 1 is bedoeld als basismodule. Andere trainingsbedrijven noemen dit de training  / cursus Basis Machineveiligheid. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de regelgeving zoals wij deze kennen op het gebied van Machineveiligheid. Deze eerste module Machineveiligheid is vereist als basiskennis als u zich verder wilt verdiepen in de meer specifieke technische en wetstechnische aspecten van Machineveiligheid. Deze Module 1 Machineveiligheid heeft een hoog theoriegehalte, omdat we hier op diverse aspecten van de regelgeving moeten ingaan. Toch maken we ook tijdens deze eerste module  Machineveiligheid zoveel mogelijk gebruik van praktische voorbeelden. Als u deelgenomen heeft aan deze Module 1 kunt u ook deelnemen aan de andere modules Machineveiligheid of aan eventuele Masterclasses die door ons bedrijf gegeven worden.

Doel module 1 Machineveiligheid

Het doel van deze training / cursus Machineveiligheid Module 1 is om u voldoende kennis en inzicht te geven in de wetgeving rond machineveiligheid en welke verplichtingen er volgens deze wetgeving zijn voor de fabrikant of voor degene die uiteindelijk de verantwoording op zich neemt als fabrikant of samensteller van een samenstel van machines.

Programma

  1. Inleiding Europese richtlijnen
  2. Machinerichtlijn 2006/42/EG
  3. Machineverordening 2023/1230
  4. Relatie met de Arbowetgeving
  5. Richtlijn Arbeidsmiddelen
  6. Relatie machinerichtlijn en andere wetgeving
  7. Opstellen gebruiksaanwijzing
  8. Samenstellen Technisch Dossier
  9. Opstellen EG-Verklaring van Overeenstemming
  10. Normen algemeen
front door policy

Bedoeld voor

Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis heeft van de regelgeving op het gebied van de machineveiligheid.

Vereiste voorkennis

Geen.

Zoek