Training Preventiemedewerker

Leer alles over de rol van een preventiemedewerker in onze praktische, 3-daagse training Preventiemedewerker. Volgens Artikel 13 uit de Arbeidsomstandighedenwet behoort iedere organisatie er namelijk een in dienst te hebben. Dit artikel kan een bedrijf op verschillende manieren invullen, dit is onder andere afhankelijk van zijn grootte:

 • Bij een bedrijf tot 25 medewerkers mag de directeur deze rol zelf Begrijpt iedereen de rol van de preventiemedewerker?vervullen. (Ook bedrijven met minder dan 25 medewerkers stellen soms een preventiemedewerker aan)
 • Bij grotere bedrijven is er vaak een HSE-manager die deze rol vervult. (Soms wordt besloten hem te laten ondersteunen door meerdere HSE- of preventiemedewerkers, wanneer de omvang van het bedrijf hierom vraagt.)

Maar is het altijd duidelijk wat hij moet en mag doen? En daarnaast: welke ruimte krijgt een preventiemedewerker of is hij slechts de basis voor stress en frustratie? Als men preventiemedewerker is binnen een organisatie moet men goed weten welke rol men moet vervullen.

In ieder geval is de belangrijkste rol van een preventiemedewerker om in samenwerking met de werkgever, allereerst voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en ten tweede het aantal ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het goed kunnen functioneren als preventiemedewerker vraagt om kennis van de (van toepassing zijnde) wetgeving, kennis van taken en verantwoordelijkheden. Maar ook het hebben van praktische handvatten om de taken goed te kunnen vervullen.

Onderwerpen

Je krijgt les van ervaren en praktijkgerichte docenten, zij behandelen de volgende onderwerpen:

 • Rol, functie en taken van de Preventiemedewerker
 • Positie binnen het bedrijf
 • Arbeidsrisico’s
 • Arbowetgeving
 • Arbocatalogus
 • Basiskennis voor uitvoering van een:
  • Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E),
  • Taak Risico Analyse (TRA)
  • Last Minute Risico Analyse (LMRA)
 • Basiskennis over:
  • Ergonomie
  • Agressie & geweld
  • Fysieke belasting
  • Menselijk gedrag
  • Ongewenst menselijk gedrag
  • Machineveiligheid
  • Arbeidsmiddelen
 • Het opstellen van veiligheidsinstructies
 • Communicatieve vaardigheden voor veiligheidsinstructie (Toolbox)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Welke risico’s zijn er in jouw organisatie?
 • Preventieve maatregelen die je kunt inzetten
 • Preventie realiseren in de praktijk

Na de training weet je alles over

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (onder andere: preventiemedewerker, werkgever, werknemer, bedrijfsarts, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (onder andere: RI&E en Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

Eveneens ben je in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren. Vervolgens kun je je organisatie adviseren met betrekking tot de aanpak van deze risico’s.

Voor wie

Ben jij de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor jou en je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Inschrijven voor deze training doe je via jouw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Programma

Tijdens de 3-daagse training komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. Gedurende de dagen is er natuurlijk ook ruimte om je eigen vragen te stellen!

Je wilt alles wat je geleerd hebt goed vast houden en blijvend in de praktijk brengen, daarom ga je aan het einde van de derde dag een beknopt, persoonlijk actieplan opstellen. Eveneens krijg je van ons het certificaat ‘Preventiemedewerker’ per post opgestuurd.

De training maakt gebruik van de volgende literatuur. Je krijgt deze literatuur gratis, wanneer je deelneemt aan de training.

 • De Preventiemedewerker – Arbo Informatieblad 44
  ISBN: 9789012401562 €54,61 (SDU uitgevers)
 • Preventiemedewerker in 100 vragen
  ISBN: 9789462155640 €34,50 (Bol.com)

Incompany

Deze 3-daagse training Preventiemedewerker kan ook incompany gegeven worden.
De prijs voor een incompany training is afhankelijk van het aantal deelnemers per training, als indicatie kunt u rekenen op een prijs van ca. € 7.000,- excl. BTW.

Data en prijzen

Kijk hier voor actuele trainingsdata. Een dag duurt van 9.00 tot ongeveer 16.30 uur.

Onze 3-daagse training Preventiemedewerker kost € 1.100,- exclusief BTW per persoon. Wanneer er meerdere personen van één bedrijf komen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we praten over een staffelkorting.

De prijzen zijn all inclusive.