Training Preventiemedewerker

Training Preventiemedewerker

Leer alles over de rol van een preventiemedewerker in onze praktische, 3-daagsetraining Preventiemedewerker.

Volgens Artikel 13 uit de Arbeidsomstandighedenwet behoort iedere organisatie een preventiemedewerker in dienst te hebben. Dit kan een bedrijf op verschillende manieren invullen, dit is onder andere afhankelijk van zijn grootte:

  • Bij een bedrijf tot 25 medewerkers mag de directeur deze rol zelf vervullen. (Hoewel er ook bedrijven zijn met minder dan 25 medewerkers die soms een preventiemedewerker aanstellen).
  • Bij grotere bedrijven is er vaak een HSE-manager die deze rol vervult. (Soms wordt besloten hem ondersteunen door meerdere HSE- of preventiemedewerkers, wanneer de omvang van het bedrijf hierom vraagt.)

Maar is het altijd duidelijk wat hij moet en mag doen? En daarnaast: welke ruimte krijgt een preventiemedewerker of is hij slechts de basis voor stress en frustratie? Als men preventiemedewerker is binnen een organisatie moet men goed weten welke rol men moet vervullen.

In ieder geval is de belangrijkste taak om in samenwerking met de werkgever, allereerst voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en ten tweede het aantal ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het goed kunnen functioneren als preventiemedewerker vraagt om kennis van de (van toepassing zijnde) wetgeving, kennis van taken en van verantwoordelijkheden. Maar ook het hebben van praktische handvatten om de taken goed te kunnen vervullen.

Voor wie

Ben jij de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor jou en je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Inschrijven voor deze training doe je via jouw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Zoek