Uitzendkrachten 2x meer arbeidsongevallen

In het rapport “Weer veilig thuis uit je werk” van de Inspectie SZW over 2016 wordt door de inspectie aangegeven dat uitzendkrachten twee keer meer kans hebben op een ernstig arbeidsongeval dan vaste krachten (in 4 jaar tijd gestegen van 12% naar 18%). In deze tijd van een groeiende conjunctuur zien we ook dat bedrijven steeds meer naar het instrument van flexibele arbeid grijpen. Soms ook omdat er geen vaste krachten te krijgen zijn. Bij onze bezoeken aan bedrijven horen we bij sommige productiebedrijven dat hun bezetting op de werkvloer soms uit bijna 50% inleners bestaat. Hiermee staat bekendheid met de geldende veiligheidsregels, maar ook de ervaring met de gevaren van de machine waaraan men moet werken ter discussie. Hoe gaat u in uw bedrijf hiermee om? Gaan uitzendkrachten bij u direct of na een korte veiligheidstraining aan het werk bij een machine? Staan zij voldoende onder begeleiding van ervaren productiemedewerkers? Allemaal aspecten die van grote invloed kunnen zijn op de kans op een (ernstig) arbeidsongeval. Neem daarbij het simpele gegeven dat hoe meer er werken en risico lopen, hoe groter het aantal arbeidsongevallen. Met daarnaast ook nog eens de kans dat men zo gefocust is op de productie dat er minder tijd beschikbaar is om aandacht aan de veiligheid te geven. Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de bij u werkende uitzendkrachten. Besteed daarom voldoende aandacht aan veiligheid.

Wij, als IVOB, kunnen u helpen met interessante veiligheidstrainingen voor operators (basistraining), engineers, TD medewerkers, leidinggevenden en managers.

Ons laatste nieuws

Zoek