Investeren in veilige machines. Zinvol?

Veilige machines vallen onder de technische veiligheid. We noemen dit ook wel de ‘harde’ kant van de veiligheid. Aan machines, of deze nu oud of nieuw zijn, worden er wettelijke veiligheidseisen gesteld. Bij veel bedrijven zijn er nog steeds onveilige machines in bedrijf. Natuurlijk kost veiligheid technisch aanpassen veel geld. Het is meestal niet opgelost met hier en daar een afschermkapje plaatsen. Vaak moeten productielijnen zowel elektrisch als mechanisch aangepast worden om uiteindelijk veilige machines te realiseren.

Datum: 20-12-‘21

Gebrek aan kennis

Bij sommige bedrijven ontbreekt het de verantwoordelijke medewerkers aan kennis om machines veilig te maken. Of beter gezegd: om zelf een goede verantwoorde risicoanalyse en veiligheidsplan voor een machine op te stellen. Bedrijven die het wel goed aan willen pakken huren adviseurs in om de veiligheid van hun machines in kaart te brengen. Dit resulteert vaak in dikke rapporten, waarmee men dan mee aan de slag moet gaan. Maar ja, als de kennis ontbreekt hoe moet je dan die rapporten omzetten in duidelijke veiligheidsplannen, budgettering en daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Omdat het een arbeidsintensief proces is en vaak de mankracht bij bedrijven beperkt is, blijven veel opgestelde rapporten in de kast staan en komt het nooit tot de uitvoering.

Veilige machines: een wettelijke plicht

Wettelijk gezien is de werkgever verplicht om veilige arbeidsmiddelen aan de medewerkers te verstrekken. Maargoed, waar te beginnen? En dan ook nog de vraag: Heeft het wel zin? Vaak reageren de medewerkers op de werkvloer niet enthousiast als ‘hun’ machine of productielijn aangepast gaat worden. Want volgens hen wordt de machine of productielijn daardoor alleen maar onwerkbaar.

Wij zijn van mening dat veiligheid technisch aanpassen van machines zeker zin heeft. Je begint dan met het verbeteren van de veiligheid bij de bron. En iedereen weet dat bronaanpak de beste aanpak is. Natuurlijk, bij elke machine zal er sprake zijn van restrisico’s die we moeten accepteren en zo goed mogelijk moeten beheersen. Maar niets doen is vragen om problemen.

Wel moet men in het oog houden dat ook de werkvloer bij een veiligheidsproject betrokken is en hun inbreng veel waarde heeft. Betrokkenheid zal uiteindelijk ook resulteren in een betere acceptatie.

Samen in gesprek

Nu zullen ervaringen met machineveiligheid projecten uiteen lopen. Ook de mogelijkheden en onmogelijkheden waar men bij dit soort projecten tegenaan loopt. We willen daar graag met de deelnemers over in discussie gaan en hun tips geven om dit soort projecten succesvol te laten verlopen. Maar we zijn wel van mening dat het allemaal begint met voldoende basiskennis machineveiligheid om dit soort projecten succesvol te laten zijn.

Interessant voor iedereen die met oude en nieuwe machines te maken heeft! Om u toegang te geven tot de webinar, verzoeken we u in te schrijven. Dat kan hier.

Zoek