Waar zijn mensen toe in staat?

De laatste tijd zijn we natuurlijk vooral in de ban geweest van het COVID 19 virus en was er weinig aandacht voor de veiligheid op andere gebieden. Maar dit betekent niet dat er geen misstanden zouden zijn. Onveilige situaties blijven gewoonweg bestaan. Zelfs situaties waar de werkgever een discutabele rol heeft. Even een greep uit de krantenberichten van afgelopen weken.

“MAN RIJDT OPZETTELIJK MET HEFTRUCK OVER VOET”

Op 22 juli 2020 was er een klein krantenbericht dat bij een ruzie een man met een heftruck over de voet van een ander reed. Dit gebeurde nadat een getuige de ruzie had proberen te sussen. De omstandigheden waren dermate dat de politie, die ingeschakeld werd, aanneemt dat dit opzettelijk gebeurde. Ik kan me hier weinig bij voorstellen. Welk weldenkend mens doet zoiets? Toch gebeurde het. Misschien gebeurde het in het heetst van de strijd en minder opzettelijk als het uiteindelijk lijkt. Zaak voor andere werkgevers om zich eens af te vragen of zijn medewerkers hiertoe ook in staat zouden zijn. Je zal toch maar zo’n medewerker in dienst hebben.

“SLACHTHUIZEN HAARD VAN CORONABESMETTINGEN”

Een paar weken geleden werden we geconfronteerd met de onveilige situatie bij slachthuizen. Door het niet hanteren van de coronaregels, werden slachthuizen een haard van coronabesmettingen. De 1,5m maatregel wordt op de werkvloer niet aangehouden en kán vaak niet aangehouden worden. Daarnaast worden de erbarmelijke huisvesting (2 personen op 8 m2) en de manier van vervoer (volle personenbusjes) van het personeel (merendeel arbeidsmigranten) als grote oorzaak genoemd. Ineens was dat nieuws door de Corona uitbraken. Maar de genoemde huisvesting en het vervoer was natuurlijk al veel langer een probleem. Het kwam dankzij Corona weer eens aan het licht. Veel werkgevers, en zeker uitzendbureaus, waren op de hoogte van deze leef- en vervoerstoestanden, maar hebben weggekeken. Ze kunnen absoluut niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Hier is duidelijk sprake van een tekortkoming van de werkgever.

“900 ARBEIDSMIGRANTEN NIET IN BEZIT VAN ZORGPAS, DUS GEEN TOEGANG TOT ZORG”

Een Poolse arbeidsmigrant liep ernstige brandwonden op. Naar aanleiding van dit ernstige arbeidsongeval in Dronten blijkt dat soms de toegang tot de zorg voor deze uitzendkrachten bemoeilijkt wordt, omdat zij niet in het bezit zijn van een zorgpas. In de berichtgeving werd zelfs gesteld dat het bedrijf waar hij werkzaam was het ongeval niet gemeld heeft. Een zeer ernstige overtreding van een wettelijke plicht. Het bedrijf geeft als reden op dat de ernst van het ongeval leek mee te vallen, waardoor men dacht dat men niet verplicht was dit te melden. Uiteindelijk kwam de zaak aan het rollen, omdat een vriend van het slachtoffer het FNV belde en deze ervoor zorgden dat de man in het ziekhuis behandeld kon worden. Uiteindelijk bleek behandeling in het brandwondencentrum in Beverwijk noodzakelijk.

Zoals vaak ontstond er daarna een ‘welles-nietes’ spelletje. De FNV maakt het vetverwerkingsbedrijf verwijten voor het ongeluk. “De man was niet goed ingewerkt”, aldus het FNV. “Hij kende de regels niet en wist niet hoe hij zich moest gedragen op zijn werkplek”. Het vetverwerkingsbedrijf bestrijdt dat. Volgens een woordvoerder heeft de man werkinstructies gekregen en ondertekend, maar ze niet nageleefd. Hij zou beschermingsmiddelen hebben gekregen, maar daar geen gebruik van gemaakt hebben. Kortom, hij heeft niet gezorgd voor zijn eigen veiligheid. Ook zou er sprake zijn van een discutabele rol van een huisarts in Nagele, die het slachtoffer in eerste instantie behandeld heeft.

Vraag blijft natuurlijk hoe e.e.a. geregeld is, betreffende de toegang tot de zorg voor arbeidsmigranten. Ondertussen doet de Inspectie SZW onderzoek naar het bedrijfsongeval en zijn er kamervragen gesteld door de SP over de zorg voor arbeidsmigranten.

Nog een greep

Daarnaast waren er nog veel meer bedrijfsongevallen. Nog maar eens een greep:

De eerste drie genoemde bedrijfsongevallen zijn zeer uiteenlopend, maar geven wel aan dat we nog altijd te maken hebben met bedrijfsongevallen en slachtoffers. Het eerste ongeval is eigenlijk te bizar voor woorden. Hoe komt iemand zover dat hij opzettelijk over een voet van een ander heen rijdt? Maar de misstanden in slachthuizen en het niet melden van een bedrijfsongeval geven alleen maar aan dat er nog steeds werkgevers zijn die te makkelijk met hun verantwoording omspringen.

De laatst genoemde bedrijfsongevallen geven vooral aan dat een bedrijfsongeval in een klein hoekje zit en dat werkgevers alert moeten zijn op de veiligheid binnen hun bedrijf. Ook in een tijd waar we wellicht door de Corona in zwaar weer terecht zijn gekomen. Begrijpelijk dat we als ondernemers de economische schade voor ons bedrijf zoveel als mogelijk willen beperken. Maar laat dit niet ten koste gaan van de veiligheid van uw medewerkers.

Wellicht is deze gratis bijeenkomst voor u zinvol: Werkgever ken uw wettelijke plichten!

Ons laatste nieuws

Zoeken