Veiligheidsambassadeur

Grotere bedrijven hebben tegenwoordig, naast een veiligheidsfunctionaris of veiligheidsafdeling, ook preventiemedewerkers. Zij zijn door het bedrijf aangewezen om op de afdeling een aanspreekpunt voor de veiligheid te zijn. Meestal is dat dan een nevenfunctie. Bij sommige bedrijven spreekt men niet over preventiemedewerkers, maar over veiligheidsambassadeurs. But what is in a name? Vaak heeft een veiligheidsambassadeur dan wel taken van een preventiemedewerker. De inhoud van de functie ‘veiligheidsambassadeur’ of ‘preventiemedewerker’ is in grote lijnen hetzelfde, maar dat kan qua bedrijf verschillen.

Veiligheidsambasadeur

We kunnen wel zeggen dat het vooral hun taak is om ‘ervoor te zorgen dat de veiligheid goed onder de aandacht van de afdeling wordt gebracht’. M.a.w. op die manier meer aandacht te vagen voor de veiligheid op die afdeling. Belangrijk hierbij is: ‘het is dus een collega, één van het team’. Zij zijn één van hen. Moet dan natuurlijk wel een collega zijn die ‘goed’ ligt binnen de groep of het team.

Grote vraag voor veel veiligheidsambassadeurs is ‘hoe doe je dat dan op een goede manier’? ‘Hoe ben je het goede voorbeeld’? ‘Hoe functioneer je op een goede manier als klankbord en vraagbaak voor de collega’s en ben je een aanspreekpunt voor de afdelingsleiding of voor de veiligheidsfunctionaris’? Het moeilijkste vinden ze dan vaak het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag.

Tijdens deze workshop is er de mogelijkheid om gebruik te maken van drie verschillende rollenspellen. Een rollenspel kan de deelnemers helpen om beter te gaan begrijpen hoe ze in bepaalde situaties moeten reageren.

Maar bij grotere bedrijven zijn er ook projectleiders die soms (zouden) moeten optreden als veiligheidsambassadeur gedurende de projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Maar doen ze dat dan ook?

Doel

Het doel van deze workshop is om de veiligheidsambassadeurs tools in handen te geven om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren, zodat de veiligheid ermee gediend wordt.

Aanmelden

Een workshop die bedrijf breed aan alle medewerkers gegeven kan worden. Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek, om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek