Voorlichtingsbijeenkomsten

Begin januari 2020 vroegen we onszelf af of werkgevers bekend zijn met al hun wettelijke plichten. Als we de inspectie SZW mogen geloven, is dit in ieder geval niet het geval voor 2/3 van de Nederlandse werkgevers. Bij hen ontbreekt namelijk een up-to-date RI&E. Hoog tijd voor voorlichtingsbijeenkomsten, wat ons betreft!

Kwade opzet?

Nu geloven wij niet dat het niet voldoen aan de wettelijke plichten voor ieder van hen kwade opzet is. Waarschijnlijk zelfs voor niet één. Maar zelfs als het onbewust gebeurd, is men in overtreding. Immers, men doet niet wat de wet voorschrijft.

Maar we begrijpen het volkomen, alleen al de arbeidsomstandighedenwetgeving (-wet, –besluit en –regeling) bestaat al uit bijna 700 A4 tekst. Dan heb je nog niets ver- of gebouwd, want dan komt het bouwbesluit om de hoek kijken. En dan hebben we heel veel wetgeving nog niet eens benoemd. Kortom, we begrijpen best dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Jarenlange ervaring

Dankzij onze jarenlange ervaring in de wereld van de Arbowetgeving en de machineveiligheid, hebben we een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze willen we graag inzetten, ter ondersteuning voor de werkgevers uit Barneveld en omstreken. Dit doen wij door middel van maandelijkse, gratis voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren bij ons op locatie. In een middag praten we je bij over de belangrijkste zaken uit de genoemde wetgevingen en attenderen we je op mogelijke uitzonderingen. Natuurlijk is er ook alle ruimte om je vragen te stellen.
We beginnende middag om 12 uur met een lunch en zullen rond 14.30 uur afsluiten.

Aanwezig zijn

Inschrijven is zeer gewenst en kan op één van onderstaande data in 2020:

  • Dinsdag 1 september
  • Donderdag 8 oktober
  • Woensdag 11 november
  • Dinsdag 1 december

Inschrijven kan door middel van dit formulier. Graag tot snel!

Door de bomen het bos niet meer zien
Zoek