Webinars Arbozaken

We gooien onze risicomanagementsystemen maar overboord. Die zijn toch niet zinvol meer. Toch? Staat de rol of positie van de veiligheidskundige in de huidige vorm ter discussie? Volgens sommige deskundigen moet ons veiligheidssysteem en risicomanagement veranderen. Daarom een interessante serie van zes Webinars voor veiligheidskundigen over actuele Arbozaken.

LinkedIn

Er verschijnen op Linkedin steeds meer artikelen waarbij veel ingeburgerde principes van het Arbobeleid ter discussie staan omdat deze niet meer werken, maar wel veel werk betekenen. Veel veiligheidskundigen zullen nu denken: “Maar hoe moet het dan wel?” In de meeste artikelen wordt daar dan geen adequaat antwoord op gegeven. Er worden proefballontjes opgelaten, maar daar blijft het bij. Dat we kritisch moeten zijn en bergen papier weleens ter discussie mogen stellen, is natuurlijk een goede zaak. Maar we zullen met elkaar ook de vraag moeten beantwoorden hoe we dan e.e.a. moeten gaan aanpakken. Hierbij moeten we wel rekening houden met alle verplichtingen die ons van overheidswege zijn opgelegd.

We vinden het als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld daarom tijd om daar een bredere discussie over op te starten. Wij willen dat doen door het organiseren van een serie van zes webinars van ca. 1 uur, waarbij het de bedoeling is dat we over een bepaald onderwerp van gedachten wisselen. Omdat we graag een zo breed mogelijke discussie willen organiseren willen we u vragen om ook uw collega enthousiast te maken om ook deel te nemen. Deel daarom deze informatie gerust in uw netwerk.

Inleiding

Volgens sommigen is risicomanagement te groot en te omvangrijk geworden en moeten we het veel praktischer gaan aanpakken. Doelgericht omgaan met risico’s, waarbij we soms risico’s moeten accepteren, beheersen of elimineren. Veel wordt er gewezen op de uitgebreide papierwinkel die in de loop der tijd ontstaan. Vaak zijn die het werk van de veiligheidskundige, waarbij de werkvloer niet is betrokken. Risicomanagement en veiligheid is daar mee bureaucratisch geworden. Veiligheid zou meer op afdelingsniveau, in het reguliere overleg of in projectgroepen georganiseerd moeten worden, als onderdeel van de normale gang van zaken.

Daarnaast staan bepaalde risicobeoordelingsmethodieken ter discussie, omdat deze kwalitatieve methoden te subjectief zouden zijn. Men stelt dat we risico’s vaak beoordelen vanuit onze eigen perceptie. Maar dat juist dáár de verschillen kunnen liggen en dat we juist dáár meer communicatie moeten gaan zoeken.

Ook zouden we af moeten van de bergen papier. Lijstjes die ingevuld moeten worden als bewijslast dat we aan de veiligheid gedacht hebben. Hier wijst men vooral naar de LMRA’s, omdat men vindt dat hier sprake is van uitwassen. Soms snijdt de discussie best wel hout. Natuurlijk moeten we rekening houden met het feit dat de overheid verwacht dat we dingen uitgebreid vastleggen en dat we daar ook weer op afgerekend kunnen worden. Men heeft zelfs in 2019 de boetes aangepast voor het niet kunnen overleggen van een Risico Inventarisatie & evaluatie of een Plan van Aanpak. Maar als we eerlijk zijn: komt die hele papierwinkel de veiligheid wel ten goede?

Te bespreken Arbozaken

Over de volgende Arbozaken gaan we tijdens de webinars met elkaar in gesprek. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

  1. 8 november: RI&E: Wettelijk, maar nuttig…?
  2. 22 november: Zero Accidents: haalbare of een utopie?
  3. 6 december: Medewerkers veranderen. Óf het management?
  4. 20 december: Investeren in veilige machines. Zinvol?
  5. 17 januari: LOTOT(TO): Haalbaar en zinvol?
  6. 31 januari: Procedures en instructie: Hoe dan?

Mogelijk heeft u ook nog een onderwerp die we toe zouden kunnen voegen aan deze serie Arbozaken. We staan open voor uw input!

Om u toegang te geven tot de webinar, verzoeken we u in te schrijven. Dat kan hier.

Zoek