Wettelijke plichten van de werkgever, zijn ze bekend?

We vragen ons af of werkgevers bekend zijn met hun wettelijke plichten. Uit publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse bedrijven een up-to-date Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak (PvA) heeft, bijvoorbeeld. Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet echter, is ieder bedrijf verplicht schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid binnen het bedrijf voor de werknemers met zich meebrengt. Met andere woorden: een actuele, up-to-date RI&E en PvA is verplicht. Het niet hebben hiervan is een direct beboetbaar feit. Dit betekent dat de Inspectie SZW direct een boete mag opleggen als een bedrijf niet over de vereiste documenten beschikt.

Meer verplichtingen

Maar zo zijn er nog meer verplichtingen waaraan de werkgever binnen zijn arbeidsomstandighedenbeleid moet voldoen. Allereerst: Volgens artikel 13 moet een werkgever zich, bij de naleving van zijn verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, laten bijstaan door een deskundige medewerker (in de volksmond een preventiemedewerker genoemd). In artikel 13 lid 10 van de Arbeidsomstandighedenwet mag een werkgever met minder dan 25 werknemers wel zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. En wat dacht u van deze bepaling uit de richtlijn Arbeidsmiddelen:

“De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen die in de onderneming of de inrichting ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen worden gewaarborgd.”

Weet u zeker dat dit het geval is? Nu zegt u: ‘Ja, ik weet het zeker. Al mijn machines heb ik met CE markering gekocht’. Dat is inderdaad een goed uitgangspunt, maar heeft u dit ook gecontroleerd? Want men mag als fabrikant zélf de CE markering aanbrengen. Slagers die hun eigen vlees keuren, zeg maar.

Preventieve bezoeken

De Inspectie SZW is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en zal de komende jaren nog verder uitbreiden. Men heeft bij de presentatie van het jaarplan 2020 aangegeven dat men ook meer aandacht zal geven aan preventie. Dit betekent dat een inspecteur van de Inspectie SZW u ook preventief zal gaan bezoeken. En kan u dus als een RI&E en PvA ontbreekt, tijdens dit preventiebezoek, direct een boete opleggen. Wat zij ook beloofd hebben te zullen gaan doen. En ze zullen evenmin mild zijn wanneer er een arbeidsongeval plaats heeft gevonden, als gevolg van een onveilige machine in uw machinepark.

Voorlichtingsbijeenkomst

Wij, als Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld BV en ESV Technisch Adviesbureau BV, willen de Barneveldse bedrijven ondersteunen. Wij organiseren daarom op 14 februari om 15.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst Werkgever ken uw wettelijke plichten in De Hofstee te Stroe. Hier kunt u zich in een gezellige setting laten informeren over uw wettelijke plichten en meteen ontmoet u uw concullega’s tijdens de afsluitende netwerkborrel. Voor de goede orde willen we hier aangeven dat deze bijeenkomst niet alleen voor bedrijven is, maar voor iedere organisatie waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is.

Deelname is gratis, wel zouden we het prettig van wanneer u zich aanmeldt via dit aanmeldformulier.

Ons laatste nieuws

Zoek