Iedereen Riskleader I

Deze workshop is bedoeld voor het management en de leidinggevenden van het bedrijf. Tenminste als het bedrijf het onderwerp veiligheid binnen het bedrijf anders wil gaan aanpakken. Misschien is men tot de ontdekking gekomen dat de huidige aanpak van de veiligheid c.q. het veiligheidsbeleid moeilijk van de grond komt. Of dat het weinig resultaat heeft, omdat men ziet dat de medewerkers zich niet houden aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Met andere woorden het veiligheidsbewustzijn en –gedrag van de medewerkers laat te wensen over. Hoe kan dit veranderen? Iedereen Riskleader!

Tegenwoordig werken sommige bedrijven met een nieuwe aanpak, namelijk ‘iedereen risicoleider (riskleader)’. In mooi Nederlands ‘Iedereen binnen het bedrijf, op zijn of haar positie, verantwoordelijk voor de veiligheid’. Nu kan deze nieuwe filosofie alleen gaan functioneren als de organisatie er klaar voor is. Daarom gaan we bij deze workshop in op wat we van het management en de leidinggevenden verwachten.

Als IVOB staan wij achter deze nieuwe aanpak van de veiligheid en willen bedrijven ook helpen om dit te realiseren.

Iedereen Riskleader I

Inhoud

We geven in deze workshops 10 tips hoe men binnen het bedrijf iedereen riskleader kan maken. Belangrijkste om deze nieuwe aanpak van de veiligheid te laten slagen is het werken aan een ‘open cultuur’ in de organisatie. Binnen deze ‘open cultuur’ kunnen alle medewerkers betrokken en gestimuleerd worden om bezig te zijn met de veiligheid. Op de werkvloer, waar zij werkzaam zijn.

Dit vraagt wel van het management en de leidinggevenden dat zij open staan voor de input van de medewerkers. Dat zij hen ook willen stimuleren, door het onderwerp ‘veiligheid’ meer op de agenda te zetten. Door tijdens allerlei momenten (overlegvergaderingen) bezig te zijn met dit onderwerp. Onderdeel van het meer betrekken bij de veiligheid betekent ook het regelmatig kort trainen van de medewerkers door toolbox meetings, veiligheidstrainingen en workshops. Daarbij geloven wij in de kracht van de herhaling. Iemand zei eens “Opvoeden qua veiligheid is regelmatig herhalen”. Wij zijn het daar helemaal mee eens. Maar geloven ook dat het betrekken van medewerkers bij het opstellen van veiligheidsprocedures en -instructies zal resulteren in een andere veiligheidssituatie. Veiligheid wordt voor hen dan meer ‘hun ding’.

Op deze manier hebben we niet meer te maken met van bovenaf opgelegde veiligheid, maar met een ‘door de gehele organisatie gedragen’ veiligheid. Op deze manier ontstaat er dan ook bij de medewerkers meer veiligheidsbewustzijn en -gedrag.

Natuurlijk zijn er ook valkuilen. Tijdens deze workshop worden ook deze besproken.

Doel

Deze verandering van de veiligheidsaanpak van het bedrijf zal uiteindelijk moeten resulteren in een organisatie waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de veiligheid. Iedereen riskleader!

Aanmelden

Een workshop die aan het management en de leidinggevenden van het bedrijf gegeven kan worden. Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek, om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek