Iedereen Riskleader II

Deze workshop is bedoeld voor de medewerkers van een bedrijf waar men gekozen heeft voor een nieuwe aanpak, namelijk ‘iedereen risicoleider (riskleader)’. In mooi Nederlands ‘Iedereen binnen het bedrijf op zijn of haar positie verantwoordelijk voor de veiligheid’.  Het management en de leidinggevenden van het bedrijf zijn tot de conclusie gekomen dat ze alle medewerkers meer bij het onderwerp veiligheid op de werkvloer willen betrekken. Dat vraagt wel van de medewerkers dat zij daar hun steentje aan bij (gaan) dragen. Dat kan alleen als iedereen bereid is te werken aan het veiligheidsbewustzijn en –gedrag. Wat moet er dan veranderen? Iedereen Riskleader!

Inhoud

Belangrijkste om deze nieuwe aanpak van de veiligheid te laten slagen is het werken aan een ‘open cultuur’ in de organisatie, waarin iedereen zijn of haar zegje kan doen. Zonder dat men bang is om daar later weer op aangesproken te worden. We noemen dit ook wel een open bedrijfscultuur. Binnen deze ‘open cultuur’ worden alle medewerkers betrokken en gestimuleerd om bezig te zijn met de veiligheid op de werkvloer. Op de plek waar zij werkzaam zijn.

Dit vraagt natuurlijk wel van het management en de leidinggevenden dat zij open staan voor de input van de medewerkers en de medewerkers ook willen stimuleren. Hoe? Door veiligheid meer op de agenda te zetten tijdens allerlei overleg momenten. Dit betekent ook het regelmatig kort trainen van de medewerkers door toolbox meetings, veiligheidstrainingen en workshops. Daarbij geloven wij in de kracht van de herhaling. Iemand zei eens “Opvoeden qua veiligheid is regelmatig herhalen”. Wij zijn het daar helemaal mee eens.

Maar we geloven ook dat het betrekken van medewerkers bij het opstellen van veiligheidsprocedures en -instructies zal resulteren in een andere veiligheidssituatie. Veiligheid wordt voor hen dan meer ieders ding.

Op deze manier hebben we niet meer te maken met van bovenaf opgelegde veiligheid, maar met een door de gehele organisatie gedragen veiligheid. Op deze manier ontstaat er dan bij iedereen meer veiligheidsbewustzijn en -gedrag.

Natuurlijk zijn er ook valkuilen. Tijdens deze workshop worden ook deze besproken. Maar het belangrijkste van de workshop is de betrokkenheid van iedereen binnen het bedrijf. Vraagt dus van jou ook een stukje inzet. Maar waarom zou je dat niet doen? Het gaat uiteindelijk om jouw eigen veiligheid en die van je collega’s.

Doel

Deze verandering van de veiligheidsaanpak van het bedrijf vraagt van iedereen in de organisatie dat ze hun steentje bijdragen aan de veiligheid. Iedereen riskleader!

Aanmelden

Een workshop die aan alle medewerkers van het bedrijf gegeven kan worden. Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek, om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek