Zes interessante masterclasses machineveiligheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Heeft u behoefte aan specifieke praktische informatie over machineveiligheid? Dan bent u bij ons aan het goede adres. We hebben maar liefst 6 specifieke machineveiligheid masterclasses in ons programma. Masterclasses waar u zich apart voor in kunt schrijven en die toegespitst zijn op een bepaald aspect van machineveiligheid. Op dit moment kunnen wij de volgende Masterclasses aanbieden:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][vc_column_text]

Masterclass Transportsystemen

Bij veel productiebedrijven worden er transportsystemen gebruikt. Voor het transporteren van goederen, dozen, producten en pallets gebruikt men toe- en afvoertransportsystemen. Veel machinefabrikanten maken bij het bouwen van hun installaties gebruik van verschillende transportsystemen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Transportsystemen hebben hun eigen kenmerkende risico’s. Tijdens deze masterclass worden allerlei transportsystemen behandeld en wordt u gewezen op de kenmerkende risico’s van elk transportsysteem. Maar ook op de veiligheidsoplossingen om deze risico’s op een verantwoorde manier te reduceren.

In één dag alles leren over de veiligheid van allerlei verschillende transportsystemen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3647″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”16″][vc_column_text]

Masterclass Aanpassen van bestaande machines

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Voor veel techneuten vormt dit onderwerp een soort “hoofdpijndossier” want ze hebben gehoord dat als je een machine wijzigt, de CE-markering van de oorspronkelijke fabrikant vervalt en dat degene die de machine wijzigt volkomen verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van de machine. In de folder van de Inspectie SZW “Zo past u uw machine veilig aan” staat dat er een grote kans is dat men zelf verantwoordelijk wordt voor de machine. Wanneer mag ik wel iets wijzigen of wanneer niet? Wordt dus een belangrijke vraag.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”48″][vc_single_image image=”3585″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”16″][vc_column_text]Waarom? Omdat het vaak voorkomt dat men bij een productiebedrijf een bestaande machine of productielijn gaat aanpassen. Voor degenen die deze aanpassingen moeten uitvoeren, gelden er een aantal regels die men moet volgen. En juist over deze regels en vooral over de verantwoordelijkheden die eventuele aanpassingen tot gevolg kunnen hebben, leeft er veel onbegrip. Daarom hebben wij als IVOB het onderwerp belangrijk genoeg gevonden om hier een masterclass over te geven.

In één dag alle ins en outs voor het aanpassen van machines onder de knie krijgen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][vc_column_text]

Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out) LOTO (TO)

Het goed toepassen van de Lock Out Tag Out (Try Out) is essentieel. Soms hebben bedrijven een goede LOTO-procedure, maar houdt niet iedereen zich aan de procedure. En misschien is er bij uw bedrijf gelukkig nog niets gebeurd en zijn medewerkers heel makkelijk met het wel of niet toepassen van de LOTO-procedure. Wees dan maar blij. Want als er een ongeval gebeurt tijdens onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden zal de inspectie altijd kijken of er sprake is van een overtreding van artikel 7.5. lid.2. Zo ja, dan is er direct sprake van een beboetbaar feit.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.5. lid 2 stelt het volgende: Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Hierbij is het de vraag of de machine of een productielijn wel op een juiste wijze drukloos en spanningsloos gemaakt kan worden. Heeft u zich er weleens in verdiept of alle vormen van energie wel afdoende uitgeschakeld en vergrendeld kunnen worden?[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3625″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Een juiste LOTO(TO) (Lock Out Tag Out (Try Out)) procedure is belangrijk. Maar een procedure is natuurlijk niet voldoende. Het moet namelijk ook technisch mogelijk zijn om een machine veilig te kunnen stellen. Of zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt, moet u, indien het niet mogelijk is, andere doeltreffende maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Tijdens deze masterclass krijgt u voldoende handvaten aangereikt om op een juiste wijze de veiligheid van de medewerkers tijdens de onderhouds-, storings- en schoonmaakwerkzaamheden te garanderen.

Een masterclass die in één dag genoeg praktische informatie biedt om het juist te doen.

Masterclass Robotveiligheid

Er worden in de productiebedrijven en in de maakindustrie steeds meer robotinstallaties ingezet. Tegenwoordig zelfs, door voortschrijdende robottechnieken, ook steeds meer Cobotsystemen (collaborative robots). Door leveranciers van Cobots wordt aangegeven dat men altijd veilig met deze robots kan werken. Maar is dat zo? Omdat men steeds vaker met robots geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat men, als men robotinstallaties produceert of gebruikt of moet aanpassen, goed op de hoogte is welke veiligheidseisen van toepassing zijn. Dus over wat men wel en niet mag doen en waar men in het bijzonder op moet letten.

De laatste jaren zien we steeds meer ontwikkelingen op het gebied van robots en robotsystemen. Ook ontwikkelingen in de toe te passen veiligheidstechnieken. Maar zijn deze veiligheidstechnieken allemaal wel zo betrouwbaar als men beweert dat deze zijn?

Bij robotsystemen gaat het niet alleen om de veiligheid van de robot of robots maar ook om de veiligheid van de machines waar de robots mee samenwerken of de tools van de robot / cobot. Een veilige robot / cobot wil nog steeds niet zeggen dat er sprake is van een veilige robotinstallatie.

Deze Masterclass Robotveiligheid is ontwikkeld door Bert Stap, directeur / trainer van ons bedrijf, die ook regelmatig artikelen en columns publiceert in het blad Vision & Robotics over robotveiligheid.

Dus een Masterclass Robotveiligheid met veel inhoud.

Masterclass Performance Level

Elektrische noodstop- en veiligheidssystemen zijn een essentieel onderdeel van de veiligheid van iedere machine en/of productielijn. Sinds 2012 moeten elektrische noodstop- en veiligheidssystemen betrouwbaar zijn en moet die betrouwbaarheid ook aangetoond worden. Daarnaast worden er allerlei eisen gesteld aan de veiligheidscomponenten die men toepast. Zijn deze componenten wel betrouwbaar genoeg? Zijn ze misschien te bedriegen? Kan het zijn dat ze niet voor een bepaalde veiligheidsfunctie gebruikt mogen worden?

Voor machines kunnen uiteenlopende veiligheidsniveaus vastgesteld worden. Dit heeft te maken met het gebruik van de machine en de risico’s die men juist wil beveiligen.

Veel engineers zitten met vragen rond de eisen die aan een goed veiligheidssysteem gesteld worden. Tijdens deze Masterclass Performance Level willen we u daar meer inzicht in geven. Maar ook in de mogelijkheden die men heeft om grotere installaties in te delen in verschillende zones zodat men uiteenlopende veiligheidsniveaus kan hanteren.

Een masterclass niet alleen voor elektrotechnici, maar voor iedereen die met veiligheid van machines bezig is.

Masterclass Risicobeoordeling

Veiligheid van machines begint altijd met een risicobeoordeling. In de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt in de algemene beginselen Bijlage I aangegeven dat de fabrikant van een machine, of diens gemachtigde, de verplichting heeft om een risicobeoordeling uit te voeren om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn. Bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling. Bij reeds bestaande productiemachines / lijnen moet men, als men de veiligheid wil verbeteren, ook altijd met een risicobeoordeling starten. Dit is als verplichting vastgelegd in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7.

Met andere woorden: zonder een goede risicobeoordeling kan men geen veilige machine bouwen of een machine op de juiste wijze veiligheid technisch aanpassen. Steeds moet men zich afvragen welke gebruiksgrenzen, gebruiksfasen en welke werkzaamheden er zijn of gedaan moeten worden. Belangrijk is het dan om in kaart te brengen welke risico’s tijdens het werken aan of met de machine kunnen optreden om uiteindelijk te komen tot een juiste reductie.

Bij de reductie van risico’s moet men zich houden aan de beginselen van geïntegreerde veiligheid. Deze beginselen zijn;

  • de risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen (veiligheid in het ontwerp en de bouw van de machine integreren);
  • de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet kunnen worden uitgesloten;
  • de gebruikers informeren over de restrisico’s ten gevolge van een tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, aangeven of een bijzondere opleiding vereist is en vermelden dat persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn.

Als we dit vertalen in eenvoudige bewoordingen dan gaat het om risico’s voorkomen of, als dit niet mogelijk is, de gebruikers over de risico’s informeren.

Deze masterclass juist omschreven: praktisch en eenvoudig.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”16″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Onze masterclasses zijn zeer geschikt om als een incompany training gegeven te worden. Met daarbij de mogelijkheid om bij u op de werkvloer in te spelen op specifieke situaties. Beter kunnen we de praktijk niet benaderen.

Klik hier voor meer informatie. Kijk in onze agenda voor alle beschikbare trainingsdata of ga direct naar het aanmeldingsformulier[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ons laatste nieuws

Zoek